Pou de Sant Roc

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Montsià

Municipi: Godall

Adreça: C/Sant Roc

Descripció:
Construcció formada per la part pròpiament del pou, de forma semicircular a la qual s'accedeix mitjançant uns esgraons i, la part superior, formada una l'estructura de ferro amb la corriola i els pilars que sustenten la fornícula amb la figura del sant. Va estar en funcionament fins el 1979-80.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Pou.

Estil: Obra popular

Localització: Es troba al final del carrer Sant Roc.

Descripció:

Aquesta construcció està dividida en dues parts: la inferior, de forma circular, està feta de carreus de pedra, per la part exterior. Aquesta forma circular ve remarcada per uns carreus grans de pedra que fan de graó. La part superior del pou presenta una forma de semicercle d'1 m d'alçada, la meitat del qual és de maçoneria, i la part superior de pedra d'una sola peça. Al damunt hi ha una estructura triangular de ferro on hi penja la corriola per on abans es pouava. Adossat a la part posterior del pou hi ha dos pilars de totxo emblanquinat que sostenen una fornícula tancada on hi ha la figura de Sant Roc. A la part superior, les rajoles sobresurten fent una petita cornisa.

Notes històriques:

Aquest pou va estar en funcionament fins l'any 1979-80, quan es va instal·lar la xarxa d'aigua potable al poble. Godall és un indret on històricament s'ha aprofitat les aigües subterrànies tant en el nucli urbà com en el terme. La figura de Sant Roc s'explica com una advocació protectora dins un poble d'economia principalment agrícola i ramadera. Tant per l'estructura com pels materials sembla que el pou i l'estructura foren bastides en moments diferents, sent el pou d'un moment anterior. 

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Pou

Adreça: C/Sant Roc

Telèfon: 977 738 018

Fax: 977 738 225

Lloc web: http://www.godall.cat

Adreça electrònica: ajtgodall@gmail.com

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.655655], [0.471193]