Font Nova

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Priorat

Municipi: Gratallops

Adreça: Camí de la Font Nova

Descripció:
Font pública amb dos aixetes a diferent nivell. L'accés a una d'elles es fa mitjançant unes escales que baixen a un nivell inferior, raó per la que es coneix com "el metro".

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Font.

Estil: Obra popular.

Datació: Segle XVI (1588)

Localització: Afores de la vila

Descripció:

La construcció es va realitzar en diferents èpoques. La font és un gran espai protegit per un muret i per un lledoner i uns pollancres. Aquest espai mostra en un costat una arcada de mig punt realitzada amb dovelles malament escairades de pedra blanca. L' arcada és cegada per un parament construït aquest segle, amb la funció de protegir el dipòsit de la font. Aquesta font raja per dues aixetes a diferents nivells. A una d'elles l'accés es fa mitjançant unes escales que baixen a un nivell inferior (conegudes com "el metro"). Trobem uns abeuradors,  al costat esquerra.

Notes històriques:

La Font Nova va ser condicionada  posterioritat a la dita Font Vella. Normalment ha tingut un cabal superior al de les altres fonts del terme, per la qual cosa havia constituït la més gran reserva d´aigua del poble. Durant els anys 40 fou va ser arreglada en el seu aspecte actual. A partir de l´inici de la dècada dels 60, va deixar de ser utilitzada de forma regular al disposar el poble d´aigua corrent del riu Siurana. Això no obstant, es manté en bones condicions d´ús. La dovella clau té inscrita la xifra 1588, que se suposa fou l´any que es feu la primera obra de condicionament de la font.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Font

Adreça: Camí de la Font Nova

Telèfon: 977 839 295 Ajuntament

Fax: 977 839 295 Ajuntament

Lloc web: http://www.gratallops.altanet.org

Adreça electrònica: aj.gratallops@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.189333], [0.774764]