La Fonda

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Priorat

Municipi: Gratallops

Adreça: Carrer de la Consolació, 2.

Descripció:
La Fonda és un habitatge bastit l'any 1887, on destaquen les mènsules de pedra treballada que sostenen els balcons.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Casal

Estil: Obra popular

Datació: Segle XIX (1887)

Localització: Nucli urbà

Descripció:

L'habitatge presenta planta baixa i tres pisos, l'últim són les golfes. La façana és simètrica, amb balcons sostinguts per mènsules de pedra treballada. A la part superior , trobem el frontó que amaga una teulada a dos aigües. La construcció és de pedra i maons, però no va ser mai acabada, ja que li falten els balcons treballats (s'han col·locat d'altres per acabar de completar l'edifici) en alguns casos, i l´arrebossat de la façana. La porta principal de pedra, marca a la clau la data de l´obra, 1887.

Notes històriques:

La casa va ser construïda a finals del segle XIX,però  l´obra no va ser acabada, probablement a causa de la crisi provocada per la fil·loxera. A la façana, a la esquerra es va construir al segle XIX, adossada a la casa núm.4, un dels portals del poble, construïts per a protegir-lo a les nits durant les guerres carlines; aquest és l´origen del nom de la casa. Fins a la meitat de la dècada dels anys setanta, a la part dreta de la façana hi hagué un monumental pedrís constituït per una gran pedra de riu sobre una base de pedra, de forma aproximadament paral·lelepipèdica. Fou destruït quan es féu la nova pavimentació del carrer. Actualment és el domicili dels propietaris de la fonda del poble, per la qual cosa la casa ha perdut, fins a cert punt, el seu nom antic , i ha passat a anomenar-se, impròpiament, la fonda, que és la casa del costat.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Fonda

Observacions:

L'habitatge també és conegut com Cal Portal.

Adreça: Carrer de la Consolació, 2.

Telèfon: 977 839 295 Ajuntament

Fax: 977 839 295 Ajuntament

Lloc web: http://www.gratallops.altanet.org

Adreça electrònica: aj.gratallops@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.193653], [0.778463]