Casa Pitarch

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Terra Alta

Municipi: Horta de Sant Joan

Adreça: C/Picasso,2

Descripció:
Casa Pitarch és un edifici gòtic que destaca per la presència en les seves dues façanes d'un gran arc ogival que va de costat a costat de les mitgeres . La clau de l'edifici està situada al segon pis.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Gòtic

Datació: Segle XIII-XX

Localització: Nucli urbà

Descripció:

Casa Pitarch és un habitatge que  presenta planta rectangular i tres crugies amb grans arcs apuntats que es mostren des de les façanes. Dóna al carrer Picasso,  la façana principal, en la que s'observen una planta baixa, dos pisos d'alçada i les golfes. La façana posterior que dóna al carrer Baix, presenta cinc plantes d'alçada. La façana principal,  restaurada, ens mostra a la planta baixa un basament de carreus de pedra vista amb accessos a través d'arcs apuntats o ogivals. Les plantes superiors estan realitzades  de paredat arrebossat pintat, amb balcons simètrics respecte les de la planta baixa i d'altres posteriors que no presenta cap simetria.

La façana posterior no està tant reformada i està bastida amb murs de carreus de pedra de forma més regular a les zones baixes de l'edifici i paredat vist. El voladís dels balcons són actuals i estan bastits de formigó armat. Les finestres es presenten en ordre i es repeteixen en diferent escala al pis de baix i a la golfa. De la construcció cal destacar tant de la façana principal com de la posterior un gran arc ogival que va de costat a costat de les mitgeres de la façana. Aquest arc presenta la clau al sostre del segon pis.

 

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/Picasso,2

Telèfon: 977 435 005 Ajuntament

Fax: 977 435 407 Ajuntament

Lloc web: http://www.hortadesantjoan.cat

Adreça electrònica: aj.horta@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.953720], [0.316791]