Torre Prior. La Torre de Galindo

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Terra Alta

Municipi: Horta de Sant Joan

Adreça: Camí antic de Bot o de les Olles

Descripció:
La Torre del Prior és una bella torre de defensa templera situada a la muntanya de Santa Bàrbara i adossada a una masia.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre.

Datació: Segle XIV-XV

Localització: Camí antic de Bot o de les Olles, barranc de l'hort del frare.

Descripció:

La Torre del Prior és una construcció medieval que presenta planta quadrada i murs de carreus ben escairats i molt regulars. La planta baixa de la torre ens mostra un sostre cobert de lloses de pedra de amb forma de prisma llarga, sense cap tipus d'embigat de fusta, que formen un arc extremadament rebaixat. El pis superior té una teulada a dues aigües realitzada amb lloses de pedra que sostenen quatre arcs diafragma, sustentats per mènsules, creant una nau de volta de canó apuntat. Sota la finestra es conserva una pica de pedra. A l'exterior, a la façana principal trobem dues obertures, una d'elles d'arc sinuós i l'altra rectangular, que destrueixen part les dovelles superiors i la clau de l'arc de mig punt que formava l'antiga porta d'entrada. Sobre aquesta clau s'observa  un escut. La torre està rematada per una terrassa que conserva part de les espitlleres i de la barbacana o lladronera, però que es troben en mal estat de conservació.

 

Notes històriques:

Aquesta torre defensiva antigament presidia l'explotació agrícola dels domenges templers. Estava situada en un lloc estratègic del barranc de l'hort del Frare amb diverses fonts, sèquies, mines i sistemes arcaics de reg d'època medieval. Per la seva sobrietat i alhora bellesa constructiva, s'ha de datar la torre en època templera, amb modificacions posteriors. Pels voltants de la torre resten fragments de columnes cilíndriques i d'un arc. El mas adossat no presenta cap element significatiu. Molt a prop de la torre hi ha la font de l'hort del frare.

 

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Català Roca, Pere. Els castells catalans. Barcelona: Rafael Dalmau ed., 1973.

MIRET I SANS, J. Les cases de Templers i Hospitalers a Catalunya. Barcelona, 1910.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Agropecuària. Masia.

Adreça: Camí antic de Bot o de les Olles

Telèfon: 977 435 005 Ajuntament

Fax: 977 435 407 Ajuntament

Lloc web: http://www.hortadesantjoan.cat

Adreça electrònica: aj.horta@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.965061], [0.335891]