Església parroquial de Sant Francesc

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Jesús

Adreça: Carrer de l'Església

Descripció:
Aquest edifici, fundat al segle XV, va ser el lloc original al voltant del qual es va crear el nucli de Jesús. Destaca la seva estructura barroca i l'ornamentació rococó de l'interior.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església-Convent.

Estil: Barroc. Rococó.

Datació: Segles XVIII

Localització: Es troba a l'extrem sud-est del poble.

Descripció:

Edifici de planta basilical de tres naus amb transsepte sense sobresortir, cobert amb cúpula sobre petxines, i absis quadrangular. La nau central té volta de canó i presenta, al tram més ample, una cúpula profusament ornamentada, com tota la part superior de l'edifici. Cal també destacar els pilars prismàtics amb grans basaments i els capitells de tradició coríntia, així com el gran cor dels peus, i els altars de les naus laterals. Les decoracions es desenvolupen a les voltes de tres naus, a la part alta dels murs laterals, i als capitells de pilars i pilastres. A les petxines de la cúpula amb contenen àngels trompeters entre d´altres. A la façana, de línies sòbries, destaca la portalada amb arc quasi el·líptic rebaixat per a l'emmarcament i de mig punt per a la porta pròpiament dita. El campanar es situa a la part superior dreta de la façana. Presenta un cos inferior quadrangular i el superior vuitavat, amb finestres a cada un dels costats, rematat amb una barana d'obra.

Notes històriques:

El nucli es va originar al voltant d'un convent de franciscans que es fundar l'any 1429 amb el nom de convent de Jesús (d'on deriva el del poble). L'església del convent, que va ser reedificada a la segona meitat del segle XVIII, és l'actual església parroquial de Sant Francesc. El 1854 va ser la capella del Col·legi Màxim dels jesuïtes i des de 1928-1929, església parroquial de la raval de Jesús.

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Culte. Parròquia.

Adreça: Carrer de l'Església

Telèfon: 977 500 735 (EMD)

Fax: 977503352 (EMD)

Lloc web: http://www.emdjesus.cat/index.php

Adreça electrònica: emd.jesus@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.824921], [0.510778]