Hospital de la Santa Creu

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Jesús

Adreça: Av. Santa Maria Molas, 14

Descripció:
Aquest hospital és una de les institucions més importants de Jesús. És una antiga casa de beneficència que a l'actualitat acull una llar d'avis.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Sanitaris. Hospital.

Datació: 1796

Localització: Es troba a la banda septentrional del poble.

Descripció:

L'hospital de la Santa Creu és un edifici civil que combina construccions antigues amb d'altres de més modernes. Cal centrar l'atenció en l'edifici més antic del conjunt de l'Hospital, una mica més amunt del noviciat de les Germanes de la Consolació. Aquest presenta una façana principal pràcticament simètrica, amb un cos central, on es situa la porta principal, flanquejat a banda i banda per dos cossos més petits que emmarquen dos patis interiors. La preeminència de valors queda explicada a la perfecció de la façana principal: el cos central consta de planta baixa i pis, tots dos de les mateixes dimensions, i un altre pis, de dimensions molt reduïdes, queda situat al centre mateix de l'eix central de simetria. Els cossos laterals tenen planta baixa, de la mateixa alçada que la del cos central, i un pis, més baix que el del cos central, tots amb teulada predominant a doble vessant. El cos central concentra la senzilla i minsa ornamentació: esquemàtiques pilastres i balcó amb arc de mig punt més cornisa al primer pis, i un frontó al superior.

Notes històriques:

Els orígens d'aquest hospital es situen a la casa de Beneficència edificada per Reial Ordre de l'1 de gener de 1796. Entre el 1808 i 1829 i el 1931 s'encarreguen del mateix les Filles de la Caritat de Sant Vicent. L'ajuntament de Tortosa proposa a les germanes de la Caritat, el 1849 que, com havien estat fent a Reus, s'ocupin de la ja anomenada Casa de Misericòrdia (asil provincial d'infants expòsits, orfes i invàlids) i així arriba la mare Maria Rosa Molas a la direcció del centre, que amb la seva empenta recupera un digne funcionament, ara com a Hospital de Beneficència, escola per a nens i, des del 1858, com a primera seu del primer noviciat de la Congregació de les Germanes de la Consolació. L'any 1925 sembla ser un any significatiu en la història de l'hospital, tal com assenyala la placa que centra el petit cos superior de la façana principal de l'edifici antic, encara que no sabem exactament quina és la seva transcendència específica. Ja després de la Guerra Civil es constitueix un patronat per a la seva direcció. La dècada dels 1960 marca la transformació progressiva de l'hospital, amb noves i modernes edificacions i amb la residència dels avis.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 25/07/2007

Publicació: DOGC 22/10/2007

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Hospital

Observacions:

Actualment acull una de les millors llars d'avis de Catalunya.

Adreça: Av. Santa Maria Molas, 14

Telèfon: 977 500 735 (Ajuntament) - 977 50 05 33 i 977 501 522 (Hospital)

Fax: 977 500 085

Lloc web: http://www.emdjesus.cat/index.php

Adreça electrònica: http://www.emdjesus.cat/niv2.php?id=1

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.827391], [0.509687]