Torre d'en Corder o d'en Despuig

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Jesús

Adreça: Km 22,5 de la ctra. C-12, Illes de l'Ebre

Descripció:
Gran torre de gairebé 20 m d'alçada que forma part d'un masia fortificada d'origen medieval.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Defensiu. Masia fortificada

Datació: Segles XIII-XIV

Localització: En el marge dret de l'Ebre, en l'extrem nord del municipi, a només 4 km del nucli d'Aldover tocant la ctra. C-12.

Descripció:

La torre d'en Corder és una construcció de planta quadrada, que té uns 6,5 m de costat i una alçada de prop de 20 m. És una construcció de maçoneria que té la porta d'accés sobreelevada, formada per un arc de mig punt adovellat. Es conserven també petites espitlleres de l'obra original, junt amb algunes obertures de majors dimensions realitzades durant alguna reforma. El remat de la torre no es conserva íntegre, però allà on sí es manté presenta un seguit de petites obertures disposades regularment, per tal d'allotjar mènsules o alguna estructura en fusta.

La torre, a la que se li va adossar petit mas, formaria part del sistema de vigilància en torres del curs de l'Ebre, com la torre del Prior.

Notes històriques:

Segons recull R. Miravall la torre es coneixia com Torre de Llaver en el segle XII, i va ser lliurada per Ramon Berenguer IV a Roger Despuig com un centre d'explotació agrícola. Aquest topònim, el de Torre de Despuig, apareix documentat en el 1580.

S'ha plantejat que el fonament de la torre siguin les restes d'una antiga torre d'època romana.

Tipus: BCIN, Monument històric.

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà

Bibliografia:

MIRAVALL, R. 1985: Tortosa. Guia General,  Tortosa.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Km 22,5 de la ctra. C-12, Illes de l'Ebre

Telèfon: 977 500 735 (EMD)

Fax: 977503352 (EMD)

Lloc web: http://www.emdjesus.cat/index.php

Adreça electrònica: emd.jesus@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.849052], [0.512538]