Centre històric d'El Lloar

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Priorat

Municipi: Lloar, El

Adreça: C /Sant Miquel - C/ Nou

Descripció:
Conjunt històric articulat a banda i banda del carrer Sant Miquel, amb el seu origen probablement en època de la conquesta cristiana, tot i que no es coneix amb exactitud.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Conjunt històric

Localització: Es troba a la banda de ponent de la comarca del Priorat, sobre un tossalet situat a la dreta del riu Montsant el qual forma el límit oriental.

Descripció:

El nucli antic d'El Lloar s'articula a través del carrer Sant Miquel que segueix la carena natural del turó. A banda i banda d'aquest carrer es desenvolupen les diverses edificacions. La majoria d'aquestes consten de dos pisos i golfes i estan fetes de pedra lligada amb morter i arrebossades. Entre les construccions destaquen Cal Pinyol, Cal Trucador, la casa del carrer Major, 19 i la del carrer del Riu, 25 i l'església de Sant Miquel Arcàngel.

Notes històriques:

El significat del nom del poble té diverses interpretacions. Alguns autors són de l'opinió que prové de Llobar, "terra de llops"; altres de Lloar, "lloança o alabança"; i en tercer lloc, diuen que prové de Llosa o Llosera, en relació a la composició dels terrenys del terme. A les referències documentals més antigues del municipi l'anomenen com a masos o quadra Lloar. De totes maneres, el seu origen no es coneix amb exactitud, tot i que es creu que s'hauria de situar en època de la conquesta cristiana. Va formar part com a petit agregat de La Figuera, de la baronia de Cabacés, fundada pel bisbe de Tortosa. L'any 1558 es va construir una església dedicada a Sant Miquel Arcàngel, patró de la vila. Al segle XVIII es va construir una nova església i durant la guerra contra els francesos, el poble va aconseguir un Ajuntament propi. Entre 1750 i 1850 la vila va patir un important augment demogràfic amb 700 habitants censats, però l'arribada de la fil·loxera va esdevenir el moment a partir del qual va començar la seva davallada.

Tipus: BCIL, Immoble

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 13/10/1982

Publicació: DOGC 13/12/1982

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ASENS, J.: Guia del Priorat. Tarragona: Llibreria de la Rambla, 1981.

ESPINÀS, J. M.: Viatge al Priorat. Barcelona: Selecta, 1962.

SABATÉ, J.: Guia de Lloar. Tarragona: Centre d'Estudis Tarraconenses, 1980.

VILA, M. A.: Municipis de Catalunya, Els. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1982.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Espais de comunicació

Adreça: C /Sant Miquel - C/ Nou

Telèfon: 977 82 50 54

Fax: 977 82 50 54

Lloc web: http://www.lloar.altanet.org

Adreça electrònica: aj.lloar@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.185936], [0.750624]