Castell de la Cirera

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Llorac

Adreça: Nucli de la Cirera

Descripció:
Al punt més elevat del turó del petit poble de Cirera, on avui en dia hi ha un gran casalot, en època medieval hi havia el castell medieval.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Estil: Obra popular

Datació: Medieval.

Localització: Es localitzava a la part més elevada de l'actual nucli de Cirera.

Descripció:

En el punt més alt del petit poble de Cirera hi ha un gran casalot modern conegut pel castell. Malgrat el nom, no es conserva cap vestigi del castell de la Cirera.

Notes històriques:

El primer document escrit on tenim constància del castell de Cirera data de l’any 1174 quan Pere de Colomers va inventariar de totes les terres que posseïa de l’Albiol, sota el domini de Berenguer de Montarull, comandador de Barberà. Ja en aquest mateix segle es té constància de l’existència del llinatge dels Cirera. El segle XIV era propietat del rei Pere III que el va vendre a Francesc Alenyà, juntament amb el castell de Llorac. El segle XVII aquest indret de Cirera era de Dalmau Ivorra i restava inclòs dins la vegueria de Montblanc.

Tipus: BCIN, monument històric.

Disposició: Decret.

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE. 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Desaparegut.

Accés: Fàcil.

Adreça: Nucli de la Cirera

Telèfon: 977 881 380 Ajuntament

Fax: 977 881 380 Ajuntament

Lloc web: http://www.llorac.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.llorac@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.552954], [1.330155]