Castell de Rauric

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Llorac

Adreça: Nucli de Rauric

Descripció:
D'aquest castell que es situava a la part més elevada del turó, només es conserven algunes restes de fonaments.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Estil: Obra popular

Datació: Medieval.

Localització: Estava situat a la part més elevada del turó on s'assenta el poble de Rauric.

Descripció:

Només queden alguns fonaments de la construcció.

Notes històriques:

El primer document on es menciona aquest castell data de 1167, en el testament de Pere de Queralt on es cita que llegà el seu Kastellum de Roderico a l’ordre de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem. A finals de mateix segle es té constància del llinatge dels Rauric. Posteriorment en el fogatjament dels anys 1369-1370 es documenta que Rauric era propietat de Dalmau de Queralt, senyor de Santa Coloma. Aquesta família des de finals del s. XVI va obtenir el títol de comptes de Santa Coloma i va mantenir el domini sobre la vila de Rauric fins a l’extinció de les senyories.

Tipus: BCIN, monument històric.

Disposició: Decret.

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Dolent.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: En desús.

Adreça: Nucli de Rauric

Telèfon: 977 881 380 Ajuntament

Fax: 977 881 380 Ajuntament

Lloc web: http://www.llorac.altanet.org/rauric.php

Adreça electrònica: aj.llorac@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.542767], [1.359635]