Cal Garcia

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Llorenç del Penedès

Adreça: Plaça de la Vila, 26

Descripció:
Edifici bastit per la família Garcia, que principalment estava destinat a magatzem agropecuari. Fou transformat el 1810 en una masia de dues plantes d'alçada a la que després se li van afegir les golfes, la torre i la galeria.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Masia.

Estil: Obra popular.

Datació: Segle XIX-XX

Localització: Nucli urbà.

Descripció:

L'edifici és situat d'esquena a la Plaça de la Vila i presenta tres plantes. Antigament era una quadra. Els baixos han convertit les obertures dels estables en una sèrie de finestres. El pis noble també presenta tapiades les antigues obertures del magatzem, les quals tenen un balcó de construcció posterior. El parament de l'edifici és decorat per unes arcades cegues sostingues per pilastres. Les golfes, separades de la resta per una cornisa, presenten unes finestres rectangulars. A l'edifici s'hi accedeix mitjançant una estructura de construcció posterior, la qual és sostinguda per unes pilastres i presenta una escalinata a cada banda, una tribuna amb vidriera i un remat de forma piramidal. Cal destacar també a mà esquerra la torre rectangular de construcció més tardana, la qual és rematada per una barana de pedra amb dibuixos vegetals.

Tipus: BCIL

Disposició: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

Data disposició: 25/04/2005

Publicació: 26/07/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: Plaça de la Vila, 26

Telèfon: 977 677 106 Ajuntament.

Fax: 977 678607 Ajuntament.

Lloc web: http://www.llorenc.altanet.org

Adreça electrònica: aj.llorenc@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.282774], [1.552731]