Cal Morgades

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Llorenç del Penedès

Adreça: C/ Francesc Macià, davant l'església.

Descripció:
Aquest casal està situat al davant de l'església. Es tracta d'una edificació del segle XVII a la que s'accedeix per un portal d'arc rebaixat adovellat. La façana que dóna al carrer Francesc Macià és d'època més moderna.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Casal.

Estil: Obra popular.

Datació: 1664

Localització: Nucli urbà.

Descripció:

S'accedeix a la casa per la part que dóna a la façana de l'església, on hi ha la porta d'arc rebaixat que mena al baluard. A l'interior d'aquest hi ha un petit pati i la veritable entrada a la casa d'arc de mig punt. A l'interior, utilitzat com a desembaràs, es pot observar una sèrie d'arcs de mig punt i d'ogiva. La façana de davant l'església presenta també dues portes balconeres amb barana de pedra de motius geomètrics. La façana que dóna al carrer Francesc Macià presenta tres plantes. Els baixos tenen una portalada d'arc rebaixat amb una porta de fusta molt malmesa. El pis noble té al centre un gran balcó amb barana de ferro forjat i tres portes balconeres. A cada banda, un balcó d'una sola porta balconera. Les golfes, molt modificades, presenten tan sols algunes petites finestres d'arc de mig punt junt amb unes altres de forma rectangular.

Tipus: BCIL

Disposició: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

Data disposició: 25/04/2005

Publicació: 26/07/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: C/ Francesc Macià, davant l'església.

Telèfon: 977 677 106 Ajuntament.

Fax: 977 678 607 Ajuntament.

Lloc web: http://www.llorenc.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.llorenc@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.283890], [1.552241]