Celler del Sindicat Agrícola de Llorenç del Penedès

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Cooperatives agrícoles

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Llorenç del Penedès

Adreça: Carrer de Pompeu Fabra, 3.

Descripció:
El Celler Cooperatiu de Llorenç del Penedès va ser construït l'any 1920, per l'arquitecte Cèsar Martinell. Està format per naus rectangulars, dins de les quals trobem les tines i cups.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Celler.

Estil: Noucentisme.

Datació: 1920 i 1932

Localització: Nucli urbà.

Descripció:

Per a construir el celler de Llorenç es van fusionar les dues associacions agràries del poble, el 1920. Martinell va dissenyar un celler i trull amb les dues naus paral·leles actuals, però la segona no es va construir fins al 1966, amb tanta precisió que no es distingeix de l'antiga. El 1920 només es va poder aixecar una nau transversal al darrere de la gran, per a les màquines i la recepció del raïm, i una sola de principal amb cinc tines de formigó separades del terra amb un sistema de voltes de maó com al celler de Cornudella. La resta de tines van arribar més tard, com la zona posterior destinada al trull, que no es va fer fins al 1932. Totes les façanes són de paredat comú, amb pedra més grossa al sòcol. Això atorga al celler una textura naturalista semblant a la tradicional en pedra seca. Una trama ortogonal de maó que forma finestres verticals -avui tapiades- caracteritza els dos frontals, amb coronament piramidal truncat amb teules, capitells de maó i rajola verda.

Cada nau té la seva porta d'accés d'arc semicircular, i a sobre unes finestres rectangulars col·locades dins d'una estructura en forma romboïdal on també hi ha diverses finestres cegades. La coberta és a dues vessants. La decoració és feta mitjançant l'alternança del maó i la pedra. La nau horitzontal presenta una sèrie de finestres semicirculars a la part superior. A la part baixa té dues portes, una amb llinda i l'altra semicircular, i dues finestres semicirculars. Cal destacar els trulls, que són veritables tines fetes al sistema de voltes tabicades amb unes separacions que permeten els pas dels operaris.

Notes històriques:

El Celler, bastit l'any 1920, està dissenyat per l'arquitecte Cèsar Martinell, un especialista en aquest tipus d'edificacions.

Tipus: BCIL

Disposició: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

Data disposició: 25/04/2005

Publicació: 26/07/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

LACUESTA, Raquel [et al.]: Catedrals del vi. Arquitectura i paisatge. Manresa: Angle, 2009.

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura industrial modernista i noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tarragona, Diputació de Tarragona, 2012.

Accés: Fàcil.

Condicions de visita: Concertada.

Ús i funció actual: Celler Cooperatiu.

Observacions:

Actualment és propietat de la Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària.

Adreça: Carrer de Pompeu Fabra, 3.

Telèfon: 977 677 106 Ajuntament.

Fax: 977 678 607 Ajuntament.

Lloc web: http://www.llorenc.cat/

Adreça electrònica: aj.llorenc@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.283722], [1.553369]