Centre de Captació d'Aigües per Regar. Rec de Cal Garcia

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Altres monuments d'arquitectura industrial

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Llorenç del Penedès

Adreça: Camí de l'Estrella.

Descripció:
El centre de captació d'aigües, junt amb la bassa i la caseta per guardar l'animal i les eines de treball, es va construir l'any 1861 per la família Garcia. S'utilitzava per regar les propietats d'on s'obtenia el farratge pels cavalls de la quadra familiar.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Estructura hidràulica.

Estil: Obra popular.

Datació: 1861

Localització: Zona del regadiu prop del cementiri.

Descripció:

El centre de captació d’aigües és compost per un aqüeducte d’arcs rebaixats que transporta l’aigua des del lloc on surt a la superfície fins a la bassa, travessant la torre. Les aigües de l’aqüeducte provenen de la serra de Pla de manlleu i corren per sota terra fins arribar a l’aqüeducte.

La torre, adossada a l’aqüeducte, està formada per dues plantes, cadascuna de les quals presenta diverses finestres i es rematada per una barana. Mitjançant l’escalinata de la torre ‘accedeix al segon pis on una porta amb llinda mena a la gran bassa de forma quadrangular. La torre presenta a la part alta dos rellotges de sol. La construcció és feta de paredat alternat amb maó.

Notes històriques:

Aquest nucli és situat en una finca de Cal Garcia propera al poble. Les aigües que són recollides en aquest lloc provenen d'una mina situada en les serres properes al poble (Serra de Pla de Manlleu) i d'un pou situat a uns metres. L'aigua és conduïda per l'aqüeducte i per la bomba del pou fins a una gran bassa de 2,5 m de fondària per 13,2 m de llargada. L'edificació fou construïda per la família Garcia, propietària dels terrenys, que eren arrendats a diversos hortolans. Una placa commemorativa recorda la seva construcció: “Lo ha fet construir D. Xavier Garcia en lo any 1861”. 

Tipus: BCIL

Disposició: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

Data disposició: 25/04/2005

Publicació: 26/07/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Observacions:

Popularment es coneix com a Rec de Cal Garcia.

Adreça: Camí de l'Estrella.

Telèfon: 977 677 106 Ajuntament.

Fax: 977 678 607 Ajuntament.

Lloc web:

Adreça electrònica: aj.llorenc@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.278125], [1.546013]