Església Parroquial de Sant Llorenç

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Llorenç del Penedès

Adreça: C/ Major

Descripció:
L'església parroquial de Sant Llorenç ja es coneix des del segle XIV, si bé aquest temple va ser enderrocat en el segle XVII per construir-ne l'actual, que va ser acabat finalment a mitjans del segle XX.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici religiós. Església

Estil: Historicisme. Neorromànic

Datació: Segles XVII - XX

Localització: Nucli urbà

Descripció:

Una escalinata mena a la façana principal, que està envoltada per una balustrada de pedra. En la façana, dividida en tres cossos, destaca el central amb una gran rosassa i una estructura a dues vessants adossada, on es troba l'arquivolta d'arcs de mig punt que forma la porta d'accés. El cos de l'esquerra presenta una portalada d'arc de mig punt amb arquivoltes, i una finestra formada per dos arcs de mig punt i un ull, tapiats amb vitralls. El cos dret presenta la mateixa estructura però a sobre hi ha el campanar. És una torre quadrada de tres plantes separades per cornises i de diferent diàmetre. El segon pis consta de quatre obertures d'arc de mig punt on es veuen les campanes. Està rematat per una estructura piramidal.

L'interior és molt il·luminat, a causa dels nombrosos vitralls decorats amb escenes de la vida de Sant Llorenç. Presenta una sola nau amb capelles laterals, i a l'absis hi trobem una imatge de Sant Llorenç. La pica baptismal d'immersió d'estil preromànic, té una forma de copa amb base d'origen recent. És decorada amb un fris i un llibant prop de la boca. La part central presenta altres motius d'ornamentació, com ara arcs, reticulats, fulles de palma, aus, rostre allargat i dibuixos de formes geomètriques. La part de baix té un senzill fris. El basament és tot nou, i la decoració està feta a base de relleus.

Notes històriques:

L'església de Llorenç del Penedès es menciona per primera vegada l'any 1309 en una visita pastoral feta a la parròquia. Aquesta primitiva església quedà petita davant les necessitats del poble, i es decidí, ja en època moderna, construir-ne una de nova. L'església actual també és dedicada a Sant Llorenç. La seva façana és d'estil neoromànic de factura relativament moderna. Una inscripció a la façana lateral esquerra diu així: "Aquí fou lo cementiri fins lo any 1777" , i corrobora l'existència d'una restauració en aquest moment.

A l'interior es conserva una pica baptismal que, segons l' antic director del Museu Diocesà de Barcelona , el Dr. Trenchs, data del segle VIII.

Les darreres intervencions daten de mitjans del segle XX, i sabem per un full parroquial que el març del 1952 començaren les obres de construcció del nou baptisteri, en el marc de les quals es va enderrocar la paret que separava de l'antic cementiri. Finalment l'any 1953 es va beneir la pica del nou baptisteri pel bisbe Gregorio Modrego Casaus.

Tipus: BCIL

Disposició: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Data disposició: 25/04/2005

Publicació: 26/07/2005

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Culte. Església.

Adreça: C/ Major

Telèfon: 977 677 106 Ajuntament

Fax: 977 678 607 Ajuntament

Lloc web: http://www.llorenc.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.llorenc@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.284096], [1.552210]