Habitatges dels Masovers de l'Estrella

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Llorenç del Penedès

Adreça: Camí de l'Ermita.

Descripció:
Es van construir dos habitatges destinats als masovers del Mas de l'Estrella, en el moment inicial d'aquest conjunt, que es va anar conformant entre aquest moment i ben entrat el segle XX.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Obra popular.

Datació: Segles XVIII-XX

Localització: Al sud del nucli de Llorenç.

Descripció:

Ambdós habitatges sembla que són de construcció més o menys paral·lela. El de la dreta, situat més endarrere, presenta una porta d'arc de mig punt dovellat i una finestra rectangular a la planta baixa. Al pis noble s'observen dues finestres i un rellotge de sol. L'habitatge de l'esquerra té també dues plantes. Els baixos tenen una porta d'arc de mig punt. La planta noble consta de tres finestres d'arc rebaixat.

Notes històriques:

Sembla que la masia data del 1700, segons una rosa dels vents que s'observa a la casa. D'acord amb el propietari, el conjunt que forma la masia fou construït en quatre etapes: 1700, 1800, 1930 i 1970. Primer foren edificades les cases dels masovers. Antigament era el molí de l'oli del poble. La casa ha canviat molt de propietaris, la qual cosa originà molts canvis en l'estructura de l'edifici i la pèrdua de documents mitjançant els quals hom podria conèixer la història de la masia.

Tipus: BCIL

Disposició: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

Data disposició: 25/04/2005

Publicació: 26/07/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bó.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: Camí de l'Ermita.

Telèfon: 977 677 106 Ajuntament.

Fax: 977 678 607 Ajuntament.

Lloc web: http://www.llorenc.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.llorenc@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.278125], [1.546013]