Masia de l'Estrella

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Llorenç del Penedès

Adreça: Camí de l'Estrella

Descripció:
Masia de l'Estrella es localitza al sud del terme. És una masia formada per un conjunt d'edificis, d'entre els quals sobresurt una torre de planta quadrada coronada per merlets.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Masia.

Estil: Obra popular. Modernisme.

Datació: Segle XVIII-XX

Localització: Al sud del nucli de Llorenç.

Descripció:

La masia està formada per un grup d'edificis, entre els quals destaca l'habitatge dels amos. Presenta una sèrie de cossos quadrats i rectangulars, d'una, dues o tres plantes, i rematats per una barana que presenta forats rectangulars. Totes les obertures, portes i finestres, acostumen a ser d'arc molt rebaixat. Destaca l'alta torre que es troba al darrera de la casa, la qual és rematada per merlets.

Notes històriques:

Sembla que la masia data del 1700, segons una rosa dels vents que hi ha a la casa. Segons informacions del propietari el conjunt que forma la masia fou construït en quatre etapes: 1700, 1800, 1930 i 1970, essent els primers edificis construïts les cases dels masovers. Antigament era el molí de l'oli del poble.

Tipus: BCIL

Disposició: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

Data disposició: 25/04/2005

Publicació: 26/07/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: Camí de l'Estrella

Telèfon: 977 677 106 Ajuntament.

Fax: 977 678 607 Ajuntament.

Lloc web: http://www.llorenc.altanet.org

Adreça electrònica: aj.llorenc@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.278326], [1.546850]