Ajuntament de Marçà

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Priorat

Municipi: Marçà

Adreça: Plaça de les Arenes, 1

Descripció:
Aquest edifici, dividit en planta baixa i dos pisos i fet de maçoneria arrebossada i pintada, va ser bastit a les darreries del segle XIX. A l'actualitat acull els serveis de l'ajuntament i l'escola pública.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Administratiu. Ajuntament.

Estil: Obra popular

Datació: 1888

Localització: Es troba a l'extrem oriental del municipi.

Descripció:

Conjunt format per un edifici i dos jardins laterals tancats per murs de maçoneria i portes d'obra vista. L'edifici, fet de maçoneria i maó arrebossat i pintat, presenta una planta rectangular i consta de planta baixa, dos pisos i coberta a doble vessant. A la planta baixa de la façana s'obren tres portes que enquadren dues finestres, al primer pis cinc balcons, el central sobresortit; i al segon cinc balcons més. Dos fanals adossats a la paret contribueixen a la il·luminació de la plaça, amb un cert aspecte urbà, amb voreres, arbres i d'altres elements. Aquest edifici a més a més d'allotjar els serveis municipals, a la planta baixa alberga l'escola pública.

Notes històriques:

L'actual construcció fou bastida a finals dels segle XIX. L'actual plaça de les Arenes era anomenada en aquell temps plaça de la Llibertat i va constituir un element de gran importància dintre de la trama urbana del llavors nou i modern Marçà. L'edifici patir lleugeres modificacions, com el tancament d'algun balcó, reobert posteriorment.

Tipus: Bé Protegit

Disposició: Pla d'ordenació urbanística municipal

Data disposició: 28/06/2005

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Ajuntament.

Adreça: Plaça de les Arenes, 1

Telèfon: 977 17 80 00

Fax: 977 17 84 32

Lloc web: http://www.marca.altanet.org

Adreça electrònica: aj.marca@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.126739], [0.803128]