Ca la Marina

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Priorat

Municipi: Marçà

Adreça: C/ de Dalt, 56

Descripció:
Construcció bastida l'últim quart del segle XIX, en un moment d'expansió del municipi, abans de l'arribada de la fil·loxera. Aquesta casa i la del número 58 A representen una tipologia d'edificis, amb jardí a la part posterior, que es diferencia de les construccions tradicionals.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Casa.

Estil: Obra popular

Datació: 1888

Localització: Es troba a la banda septentrional del municipi.

Descripció:

Edifici bastit de maçoneria arrebossada i pintada i amb carreus reforçant els angles. Presenta una planta rectangular i consta de planta baixa i dos pisos, amb coberta a doble vessant i jardí a la part posterior. A la planta baixa s'obre una finestra i la porta principal, feta de pedra, amb arc rebaixat i les inicials "MGP" i la data 1888 a la clau. Al primer pis i segon pis hi han dos balcons.

Notes històriques:

Aquest edifici es va construir a finals del segle XIX, en un moment d'esplendor del municipi, just abans de l'arribada de la fil·loxera. Aquesta casa i la del número 58 A són una tipologia d'edificis diferents a l'habitatge tradicional, amb jardí posterior. Al llarg del temps ha estat objecte de diferents transmissions patrimonials i encara que en algun moment de la història recent no s'ha utilitzat, a l'actualitat es troba habitada. 

Tipus: Bé Protegit

Disposició: Pla d'ordenació urbanística municipal

Data disposició: 28/06/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ de Dalt, 56

Telèfon: 977 17 80 00

Fax: 977 17 84 32

Lloc web: http://www.marca.altanet.org

Adreça electrònica: aj.marca@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.127547], [0.802787]