Cal Morat

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Priorat

Municipi: Marçà

Adreça: C/ Mestres Sanz, 18-20

Descripció:
Edifici bastit a les darreries del segle XIX en un moment d'expansió econòmica del municipi, anterior a la fil·loxera. Presenta planta trapezoïdal i consta de planta baixa, pis i golfes.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Casal.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XIX

Localització: Es troba a la part septentrional del municipi.

Descripció:

Aquesta construcció, de maçoneria arrebossada i pintada, presenta una planta trapezoïdal i consta de planta baixa, pis i golfes. A la façana principal, orientada cap al carrer Mestre Sanz, s'obre una porta amb llindar de pedra i una finestra. Al primer pis hi ha dos balcons i a les golfes dues finestres. A la façana que dóna al carrer de Dalt presenta una disposició similar amb balcons de ferro forjat.

Notes històriques:

Aquest edifici es va construir a la segona meitat del segle passat en un moment d'esplendor del municipi, anterior a la fil·loxera. A l'actualitat està abandonada i es troba en estat deficient. L'actual propietari viu en una casa propera.

Tipus: Bé Protegit

Disposició: Pla d'ordenació urbanística municipal

Data disposició: 28/06/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ Mestres Sanz, 18-20

Telèfon: 977 17 80 00

Fax: 977 17 84 32

Lloc web: http://www.marca.altanet.org

Adreça electrònica: aj.marca@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.127211], [0.801849]