Castell de Marçà

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Priorat

Municipi: Marçà

Adreça: Turó de la Miloquera

Descripció:
Aquesta construcció, bastida al capdamunt del turó de la Miloquera, data de la meitat del segle XII quan es esmentada per Ramon Berenguer IV. Tot i aquesta referència documental, podria tractar-se d'un edifici d'època sarraïna. L'any 1835 es va abandonar definitivament i a l'actualitat es troba es estat ruïnós.

Tipus monument: Militar. Castell.

Datació: Medieval

Localització: Es troba elevat sobre un turó de la Miloquera, a la banda meridional del municipi

Descripció:

Es conserven molt poques restes del que fou el castell de Marçà. A l'actualitat només es poden veure alguns assolaments i un fragment de mur, bastit de maçoneria.

Notes històriques:

La primera referència documental sobre aquest castell data de l'any 1153 per Ramon Berenguer IV. De totes maneres es pensa que aquesta construcció va ser bastida en temps dels àrabs, cap el segle IX. L'any 1174, Alfons el Cast el va cedir a Guillem de Castellvell. Per successives transmissions va passar a la baronia d'Entença i al comtat de Prades. L'edifici fou abandonat durant les guerres de Successió, del Francès i el Trienni Liberal i, definitivament el 1835, fou incendiat i saquejat. Avui en dia es conserva en estat ruïnós i pertany al propietari del turó.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Ruïna

Accés: Regular

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Turó de la Miloquera

Telèfon: 977 17 80 00

Fax: 977 17 84 32

Lloc web: http://www.marca.altanet.org

Adreça electrònica: aj.marca@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.123873], [0.802244]