Cooperativa Agrícola de Marçà

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Cooperatives agrícoles

Comarca: Priorat

Municipi: Marçà

Adreça: Ctra. Falset i camí a Torre de Fontaubella

Descripció:
Conjunt arquitectònic format pel Sindicat Vell contruït l'any 1917 i pel Sindicat Nou bastit l'any 1929. El 1936 es van fusionar ambdues entitats passant a funcionar com a façana principal el sindicat nou.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Celler cooperatiu.

Estil: Noucentista

Datació: 1917 i 1929

Localització: Es troba a l'extrem nord-est del municipi.

Descripció:

La Cooperativa Agrícola és un conjunt format per dos edificis bastits en èpoques diferents, d'acord amb criteris i tècniques diferents. La part més antiga data del 1917 i està constituïda per un edifici de planta rectangular distribuït en tres naus, la central de més àmplies proporcions que les laterals. El material utilitzat per a la seva construcció són murs de maçoneria i pilastres de maó, amb coberta de teula que reposa sobre entramat de ferro. És d'interès el conjunt de la façana, avui posterior, amb un ús abundant de l'obra vista i àmplies obertures. La part més moderna, construïda el 1929 amb maçoneria i maó arrebossats, constitueix el dit "sindicat nou", amb accés per la carretera de Falset i de proporcions més modestes que l'anterior, situat a la seva part posterior. Aquest edifici està format també per tres naus, la central més alta que les laterals, i creuat per una nau d'igual altura que la principal, totes dues cobertes per teulades a dues vessants.

Notes històriques:

El 1913 es va fundar a Marçà el Sindicat Vinícola del Baix Priorat: L'any 1917 es va construir el primer edifici conegut com "sindicat vell", d'àmplies dimensions i d'acord amb la tipologia de l'època. Dos anys més tard, el 1919 es va fundar el segon sindicat, anomenat "nou", el Sindicat Agrícola i Caixa Rural, que passat un temps va bastir el segon bloc. Ambdues entitats es fusionaren el 1936 i l'accés principal passà a ser pel sindicat "nou", ateses les millors possibilitats de comunicació sense haver de travessar el poble.

Tipus: Bé Protegit

Disposició: Pla d'ordenació urbanística municipal

Data disposició: 28/06/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Regular.

Bibliografia:

QUEIXALÓS, R.: Marçà, reculls de la seva història. Marçà: l'autor, 1992.

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura industrial modernista i noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tarragona, Diputació de Tarragona, 2012.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Celler cooperatiu

Adreça: Ctra. Falset i camí a Torre de Fontaubella

Telèfon: 977 17 80 00

Fax: 977 17 84 32

Lloc web: http://www.marca.altanet.org

Adreça electrònica: aj.marca@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.128125], [0.803909]