Estació de tren "Marçà-Falset"

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Estacions de ferrocarrils

Comarca: Priorat

Municipi: Marçà

Adreça: A 400 m de Marçà

Descripció:
Aquesta estació inaugurada l'any 1890 va ser creada com la porta ferroviària del Priorat, dintre del tram Reus-Saragossa. Als anys setanta del segle passat es va desviar la circulació en direcció a Saragossa, per Lleida, i així aquesta línia va perdre la seva importància.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Estació de ferrocarril

Estil: Obra popular

Datació: 1890

Localització: Es troba a uns 400 metres al nord-est del municipi.

Descripció:

Aquesta estació consta d'un conjunt d'edificis format per l'estació de viatgers, serveis, cantina, moll de mercaderies cobert, torre d'aigua, edifici de vies i obres, magatzem, cotxera i dipòsit reservat per a dues locomotores. A l'actualitat només està en servei l'atenció de viatgers i els serveis. L'estació, bastida de maçoneria i maó arrebossats i pintats imitant obra vista, presenta una planta rectangular i consta de planta baixa i pis. Al primer pis de la façana d'entrada, s'obre la porta principal emmarcada per dos finestres a cada costat i al primer pis, destinat a habitatge del cap d'estació, hi han cinc finestres. En canvi a la façana que dóna a les vies s'obren cinc portes amb els rètols "Equipatjes", "Telégrafo", "Jefe de Estación" i "Sala de Espera".  A les façanes i parets laterals es disposen plaques metàl·liques revestides de ceràmica amb la inscripció "Marçà-Falset".

Notes històriques:

Aquesta estació està inclosa en el tram Reus-Marçà-Falset i fou inaugurada el 4 de desembre de 1890, dins del tram Reus-Saragossa. Aquest tram va ser iniciat per la companyia TBF i finalitzat per MZA. L'estació de Marçà-Falset es va concebre com la porta ferroviària del Priorat i és la més gran del sector Reus-Saragossa i del sector Reus-Mora. Disposa d'una gran platja de vies, una reserva de dues màquines, aiguada, secció de V. i O. i cotxera. Amb la decadència econòmica del Priorat aquesta estació va perdre la seva importància i es va eliminar la tracció vapor i diverses instal·lacions. A la dècada dels 70 del segle passat va ser desviada la circulació principal en direcció a Saragossa per la via de Lleida, i tot el tram Reus-Saragossa perdé importància. Actualment hi ha sis circulacions diàries en ambdós sentits i moltes altres de mercaderies que acostumen a fer parada per a encreuament en aquesta línia de via única. Avui en dia encara conserva un cert moviment de viatgers.

Tipus: Bé Protegit

Disposició: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Data disposició: 28/06/2005

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Estació

Adreça: A 400 m de Marçà

Telèfon: 977 17 80 00

Fax: 977 17 84 32

Lloc web: http://www.marca.altanet.org

Adreça electrònica: aj.marca@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.130862], [0.810334]