Molí paperer del Mas de Magrinyà

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Molins

Comarca: Priorat

Municipi: Marçà

Adreça: Km 2'5 Ctra. TV-3001 Marçà-La Torre

Descripció:
Aquest edifici, de planta rectangular dividit en soterrani, planta i golfes, es va bastir probablement cap el segle XVIII i va deixar de funcionar a les darreries del s. XIX.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Molí.

Estil: Obra popular

Datació: Segles XVIII-XIX

Localització: Es troba a uns 2 km al sud-est del municipi, a la vora de la carretera TV-3001.

Descripció:

Construcció bastida de maçoneria i obra vista amb carreus reforçant els angles. Presenta una planta rectangular i consta de soterrani, planta, golfes i teulada amb coberta a doble vessant. S'accedeix a través d'unes escales i una porta situades a la façana de llevant. A la façana septentrional, dirigida cap a la carretera, s'obren tres finestres, una d'elles amb arc rebaixat, al soterrani, vuit finestres al pis i vuit a les golfes. A la façana meridional, orientada a la riera de Marçà, es troba la conducció d'aigua i dos arcs de petites dimensions a la manera de contraforts del mur.

Notes històriques:

Malgrat que el mas Magrinyà es troba al terme de Colldejous (Baix Camp), degut a la seva proximitat amb Marçà, sempre s'ha relacionat amb aquest municipi. A més a més el molí paperer que li pertany es localitza en aquesta localitat. Probablement el molí fou bastit vers el segles XVIII i va deixar de funcionar cap al final del s. XIX, convertint-se en edifici auxiliar. A l'actualitat es conserva en estat ruïnós.

Tipus: Bé Protegit

Disposició: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Data disposició: 28/06/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Dolent

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Km 2'5 Ctra. TV-3001 Marçà-La Torre

Telèfon: 977 17 80 00

Fax: 977 17 84 32

Lloc web: http://www.marca.altanet.org

Adreça electrònica: aj.marca@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.119787], [0.823577]