Cova de la Taverna

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Zones arqueològiques, Prehistòric

Comarca: Priorat

Municipi: Margalef

Adreça: Barranc de la Taverna

Descripció:
La cova de la Taverna presenta un gravat fet d'un sol traç que representa el cap i el llom d'un cèrvid. Es dona la peculiaritat que aquest gravat es localitza a una zona molt interior de la cova, on no arriba la llum natural fet que fa que sigui un cas únic a la zona.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Cova natural amb representacio gràfica

Datació: Paleolític superior

Localització: El gravat es situa en una de les sales de la cova, al Barranc de la Taverna.

Descripció:

L'entrada a la cova de la Taverna es realitza a través d' una avantcambra en forma de gran balma. No es conserva sediment a les galeries interiors pel continu pas de les aigües subterrànies. La cova té vàries galeries per on circula l'aigua i dues entrades més a part de la principal però de difícil accés. A una de les sales interiors, sobre un petit bloc de calcària que destaca entre els altres de conglomerat, trobem un gravat que representa el cap i el llom d'un cèrvid, realitzats d'un sol traç. La mida del gravat és de 13 x 5 cm. La pintura es localitza en una part molt interior de la cova on la llum natural no arriba i això diferencia aquest exemple de decoració parietal amb les altres localitzades en abrics i zones properes a l'exterior, fent que aquest sigui un cas, que els seus descobridors consideren únic a la zona.

Notes històriques:

L'estiu de 1983 Josep Maria Fullola i Pericot va descobrir el gravat en una visita a la cavitat durant els treballs de recerca prehistòrica a la vall de riu Montsant.

Tipus: BCIN, zona arqueològica

Data disposició: 25/06/1985

Publicació: BOE 155

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

FULLOLA, J.M.; VIÑAS, R. El primer gravado parietal naturalista en cueva de Catalunya: la Cova de la Taverna (Margalef de Montsant, Priorat, Tarragona). A:Caesaraugusta. Saragossa. CSIC, Institución "Fernando el Católico". 1985, p.67-78. CANAL, J.;

CARBONELL, E. Cova de la Taverna (Margalef de Montsant. Priorat). A:Catalunya Paleolítica. Girona. Patronat Francesc Eiximenis . 1989, p.381 .

GENERA, M.A.:L'Ebre final: del Paleolític al món romà. Tortosa. Dertosa, Cooperativa Gràfica Dertosense. 1991, p.117-118.

FULLOLA, J.M.; GARCIA-ARGÜELLES, P. El Paleolític Superior al sud de Catalunya. A:Cypsela. Tautavel - Banyoles. Museu d'Arqueologia de Catalunya. 1986.

FULLOLA, J.M.; SOLER, N.; GARCIA-ARGÜELLES, P. . Nouvelles apportations et perspectives du Paléolithique Supérieur en Catalogne (Espagne). A:XI Congrès Internacional de Ciències Prehistòriques i Protohistòriques . Southampton - Londres .UISPP . 1986 .

FULLOLA, J.M.; VIÑAS, R. . Dernières découvertes dans l'art préhistorique de Catalogne (Espagne). A:L'Anthropologie . París .1988, p.123-132 .

FULLOLA, J.M. . Primera notícia de la troballa d'un gravat paleolític a la vall del Montsant (Priorat). A:Cypsela . Girona .Museu d'Arqueologia de Catalunya . 1987, p.211-214 .

FULLOLA, J.M.Estat actual del coneixement de la Prehistòria a la Vall del Montsant. A:Tribuna d'arqueologia 1983-1984. Barcelona. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. 1985, p.7-14 .

 

 

Accés: Difícil

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic

Adreça: Barranc de la Taverna

Telèfon: 977 819 167 Ajuntament

Fax: 977 819 167 Ajuntament

Lloc web: http://www.turismepriorat.org/ca/que-fer/punts-interes/cova-de-la-taverna

Adreça electrònica: aj.margalef@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.295206], [0.790055]