Caseta de Camp

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Montsià

Municipi: Mas de Barberans

Adreça: Planes Noves

Descripció:
Es tracta d'una cabana de pastor, de planta rectangular, construïda amb maçoneria, pedra i morter de calç. A l'interior de la caseta el pagès organitza l'estada temporera.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Agropecuària. Cabana de pastor

Estil: Obra popular

Datació: Segles XIX-XX

Localització: Es troba a l'oest als afores de Mas de Barberans.

Descripció:

Caseta de camp bastida amb murs de maçoneria, pedra i morter de calç. La teulada és de cabirons de fusta i la coberta de teula amb el sistema de llata per canal. L'aigua de pluja es canalitzada i recollida per l'aljub. Aquesta cabana serveis al pagès per organitzar-se l'estada de la temporada. A la part baixa s'hi disposa una zona per estar i fer el menjar, darrera la porta i sota del tronat es reserva la zona per al corral. El tronat serà la cambra-dormitori.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ROSELL, J.; SUBIRATS, M.: Attualità del primitivo e del tradicionale in architettura. L'architettura dell'oliveto nella Catalogna meridionale. Firenze: Alinea, 1989.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Cabana de pastor

Adreça: Planes Noves

Telèfon: 977 739 000 (ajuntament)

Fax: 977 739 146 (ajuntament)

Lloc web: http://www.masdebarberans.net/

Adreça electrònica: aj.mbarberans@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.728574], [0.404618]