Lo Carrascal

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Montsià

Municipi: Mas de Barberans

Adreça: Camí que parteix de la carretera del Mas de Barberans a la Sènia

Descripció:
Antic veïnat, d'origen medieval, situat a uns 5 km de Mas de Barberans en direcció la Sènia per la carretera TV-3421. Avui en dia només queden dos masos, una ermita sense culte i diverses dependències.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Masia.

Estil: Obra popular

Datació: Segles XIII-XIX

Localització: Es troba a uns 5 o 6 km als afores de la població, en direcció sud-oest, entre Mas de Barberans i la Sènia, relativament a prop de la carretera TV-3421.

Descripció:

Aquest antic veïnat comptava amb 10 construccions i el traçat de quatre carrers. A l'actualitat només hi ha dos masos en funcionament, algunes dependències i una ermita sense culte. L'edifici més important és el molí d'oli, una construcció feta de maçoneria amb carreus reforçant els angles i les obertures principals. En alçada s'articula en planta baixa, pis, golfes i coberta a doble vessant. A la façana presenta un característic contrafort. Davant seu hi ha un altre edifici i diversos corrals. La capella, situada entre els dos masos i feta de maçoneria, presenta una sola nau i es cobreix amb teulada a doble vessant. L'altra mas es compon de planta baixa i primer pis i es troba tancat per un corral, a l'interior del qual es conserva un antic molí de barra o "ginch" i un característic forn de pa amb un curiós fumeral.  També s'ha bastit de maçoneria amb els angles de carreus i coberta amb una vessant. A un dels costats se li adossa un edifici, de menors dimensions, amb coberta a dues vessants.

Notes històriques:

Lo carrascal és una masada (un conjunt de masos) que té el seu origen en època medieval. La carta de població d'aquest indret data de 1252, com un establiment de caràcter agrari. Així es va mantenir fins el segle XIX quan al fer-se portar l'aigua a Mas de Barberans, la puixança de la població veïna va provocar una disminució del veïnat. La capella construïda per iniciativa particular es va bastir el segle XIX. Un altre edifici important és l'edifici-molí on a la llinda es conserva la inscripció "año 1819". En el fogatge de 1568 el lloc consta coma despoblat.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

FONT, J. M.: Cartas de población y franquicia de Cataluña. Barcelona: CSIC, 1969.

GRAU, J. J. - SORRIBES, J.: El Montsià. Estructura i dinàmica socio-econòmica. Barcelona: Caixa d'Estalvis de Catalunya, 1982.

Accés: VTT

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Camí que parteix de la carretera del Mas de Barberans a la Sènia

Telèfon: 977 739 000 (ajuntament)

Fax: 977 739 146 (ajuntament)

Lloc web: http://www.masdebarberans.net/

Adreça electrònica: aj.mbarberans@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.694718], [0.335453]