Pont de les Canals

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Ponts i aqüeductes

Comarca: Montsià

Municipi: Mas de Barberans

Adreça: Carretera de Mas de Barberans a la Sénia, km 14

Descripció:
Pont construït en pedra seca situat als afores de Mas de Barberans, a la carretera de la Sènia. Presenta una sola obertura amb volta de canó feta amb pedra disposada en plec de llibre.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Pont.

Estil: Obra popular

Localització: Es troba sortint del poble per la carretera de Mas de Barberans a la Sènia, sobre el barranc de l'Àliga.

Descripció:

Pont de pedra seca amb els pilars construïts amb dos marges de pedra en sec, separats entre si  1,70 m, 16 m de llargada i fins a 0,70 m d'alçada, on comença la volta. La coberta és una volta de canó formada per lloses de pedra disposades a plec de llibre. Així, les lloses de la volta estan col·locades en filades paral·leles al marge i tanquen amb lloses a mode de clau a 1,50 m de terra. Als costats de la volta hi ha dos marges amb la funció de contenció del terraplenat, coberts per unes reixes per facilitar el trànsit rodat.  

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Pont

Adreça: Carretera de Mas de Barberans a la Sénia, km 14

Telèfon: 977 739 000 (ajuntament)

Fax: 977 739 146 (ajuntament)

Lloc web: http://www.masdebarberans.net/

Adreça electrònica: aj.mbarberans@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.727796], [0.367691]