Sindicat Agrícola de Masllorenç

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Cooperatives agrícoles

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Masllorenç

Adreça: C/ Major, 40-42

Descripció:
L'edifici del Sindicat Agrícola, construït el 1931 en estil noucentista, presenta una gran simetria en les façanes, que repeteixen la mateixa estructura de cossos verticals idèntics separats per pilastres rematades amb petites esferes. Aquests cossos estan units per la part superior amb murets de forma curvilinia.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Sindicat.

Estil: Noucentisme.

Datació: 1931

Localització: Nucli urbà.

Descripció:

Edifici tardonoucentista de planta rectangular, teulada a tres aigües i una ampla terrassa frontal, elevada respecte al carrer, va ser construït el 1931 com a seu del Sindicat Agrícola i està situat dins del nucli urbà de la població. Té dues façanes, amb el mateix disseny: vuit pilastres de maó coronades per una bola ceràmica que divideixen el gran pany de paret horitzontal en set panys de paret verticals. Dins cadascuna d'aquestes divisions hi ha una obertura rectangular que dóna a la terrassa. La porta té tarja sobre la fusteria i s'obre en dues fulles, tipus porta de balcó. Entre la porta i la filada de maó que ressegueix l'arrencament de la teulada hi ha un òcul. El parament està arrebossat de color crema i hi ressalta el color roig del maó. El muret del coronament és ondulant, amb amb set línies corves entre pilastra i pilastra, i crea un ritme que es repeteix a la barana de la terrassa del carrer, que a sobre hi té una espectacular barana de ferro amb motius geomètrics. L'interior és una gran nau dividida en dos espais per una gran porta de fusta, on es troben el bar i un petit teatre. 

Notes històriques:

La fundació del Sindicat Agrícola data de 1931, any en el qual s'edificà també el local social. A l'actualitat manté la funció per a la qual fou construït.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura industrial modernista i noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tarragona, Diputació de Tarragona, 2012.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Sindicat agrícola. Teatre.

Adreça: C/ Major, 40-42

Telèfon: 977 628 515 Ajuntament.

Fax: 977 628 545 Ajuntament.

Lloc web: http://www.masllorenc.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@masllorenc.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.270196], [1.416211]