Ca L'Hereuet

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Masó, La

Adreça: C/ Santa Magdalena, 7

Descripció:
Edifici entre mitgeres de planta baixa i tres pisos.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge

Estil: Eclecticisme

Datació: Segle XX (1903)

Localització: Dins del nucli urbà de La Masó

Descripció:

Edifici entre mitgeres, de planta baixa i tres pisos. La disposició de la façana és simètrica. La porta d'accés és d'arc escarser i té una inscripció amb l'any 1903. A ambdós costats hi ha finestres allargades d'arc rebaixat amb ferros ornamentals. Al primer pis hi ha un balcó corregut amb barana de ferro que té tres obertures rectangulars amb motllures coronades per palmetes. Els tres balcons que ocupen el segon pis tenen una decoració similar, i al tercer pis s'obren tres finestres rectangulars. Els elements decoratius més interessants són les impostes amb motius modernistes incisos i pintats, i les mènsules d'inspiració clàssica. La façana es troba arrebossada i pintada de blanc, imitant carreus.

Notes històriques:

L'edifici es va construir l'any 1903 per Ramon Salas Ricomà, d'acord amb la inscripció que apareix a la porta de la façana. Es pot observar una modificació en el coronament original amb cornisa, realitzada per elevar l'alçada del tercer pis.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 20/07/2005

Publicació: DOGC 29/11/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Observacions:

A l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya consta com Habitatge al carrer Santa Magdalena, 7. 

Adreça: C/ Santa Magdalena, 7

Telèfon: 977 637 255

Fax: 977 637 094

Lloc web: http://www.maso.altanet.org

Adreça electrònica: aj.maso@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.234385], [1.223451]