Cal Palau

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Masó, La

Adreça: La Placeta, 8.

Descripció:
Edifici entre mitgeres de planta baixa i dos pisos. Destaquen els esgrafiats de la paret i el treball de forja de les baranes dels balcons.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge

Estil: Obra popular.

Datació: 1910

Localització: Dins del nucli urbà de La Masó

Descripció:

Edifici entre mitgeres, de planta baixa i dos pisos. A la planta baixa, molt modificada, es troba la porta d'accés, d'arc escarser i emmarcada per carreus regulars. Al primer pis hi ha un balcó corregut amb dues obertures i un balcó a cada costat. Al segon pis hi ha cinc obertures rectangulars. L'acabament de l'edifici se soluciona mitjançant una barana de forma sinuosa. Damunt de les obertures dels balcons hi ha una decoració floral de gust modernista. El material utilitzat és la pedra i la façana es troba arrebossada, amb pintura que imita carreus.

Notes històriques:

L'edifici ha experimentat modificacions reflectides exteriorment a la planta baixa i al terrat, on s'ha afegit una nova construcció.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 20/07/2005

Publicació: DOGC 29/11/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure des de l'exterior

Ús i funció actual: Civil. Habitatge

Observacions:

A l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya consta com Habitatge al carrer Santa Magdalena, 8.

Adreça: La Placeta, 8.

Telèfon: 977 637 255

Fax: 977 637 094

Lloc web: http://www.maso.altanet.org

Adreça electrònica: aj.maso@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.234299], [1.223416]