Casa Benet

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Masó, La

Adreça: C/Sant Magdalena, 1

Descripció:
Edifici entre mitgeres de planta baixa, pis i golfes. Sembla ser que seria la casa més antiga de poble.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge

Estil: Obra popular

Localització: Dins del nucli urbà de La Masó

Descripció:

Edifici entre mitgeres, de planta baixa, pis i golfes. La planta baixa la forma una gran porta d'arc de mig punt que ocupa tot l'ample de la façana i la meitat de l'alçada total. Aquesta porta està emmarcada per carreus de pedra regulars, i l'arc el formen dovelles radials, també de pedra. A la part superior s'obre una finestra rectangular, centrada, amb un ampit motllurat. L'obertura de les golfes és també rectangular, però es troba molt malmesa. L'edifici acaba en una cornisa sobresortint. Els materials emprats són la pedra, el maó i la teula en la coberta.

Un dels edificis contigus es troba situat darrera de la línia de façana, cosa que permet veure uns grans carreus de pedra que formen cantonada, així com la interrupció de la cornisa.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 20/07/2005

Publicació: DOGC 29/11/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/Sant Magdalena, 1

Telèfon: 977 637 255

Fax: 977 637 094

Lloc web: http://www.maso.altanet.org

Adreça electrònica: aj.maso@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.234766], [1.223080]