Església Parroquial de Santa Maria Magdalena

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Alt Camp

Municipi: Masó, La

Adreça: C/ Major, s/n

Descripció:
Església neoclàssica de planta de creu llatina, de tres naus i quatre trams, projectada el 1884 per l'arquitecte Ramon Salas Ricomà.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església

Estil: Historicisme

Datació: Segle XIX

Localització: Dins del nucli urbà de La Masó

Descripció:

L'esglèsia neclàssica de Santa Maria Magdalena es troba en el centre del poble. És de planta llatina, de tres naus amb quatre trams. Els suports de la volta són pilars i tots els arcs són apuntats. La nau central, més elevada, es cobreix amb volta d'aresta, sistema que es repeteix a les naus laterals. Al creuer hi ha una gran cúpula de 12 m de diàmetre, que exteriorment forma un cimbori octogonal. El campanar, exempt, és de planta quadrada amb dues torres octogonals i un coronament en forma de pinacle. La façana és simètrica. La porta d'accés, centrada, és d'arc de mig punt amb brancals en forma de columnes amb capitells florals. Més amunt, dues línies d'imposta delimiten l'espai ocupat per dues finestres d'arc de mig punt. El coronament de la façana és a dos vessants amb decoració d'arcuacions llombardes.

Notes històriques:

El 25 de novembre del 1884, l'arquitecte Ramon Salas i Ricomà presentava al Govern espanyol els plànols i el projecte detallat de la nova església. Aquesta llarga memòria explicativa la iniciava amb una descripció del poble, tot ressaltant la importància dels edificis religiosos com a lloc de reunió de bona part dels habitants per seguir la tradició moralista dels avantpassats. De tots els pobles de l'Arquebisbat que necessitaven aixecar una nova església, la Masó era, sens dubte, la localitat més necessitada, ja que fins aleshores el culte s'havia hagut de fer en una petita capella que no tenia ni la capacitat ni les condicions per complir aquella missió, tal com es desprenia dels nombrosos informes del rector de la parròquia i l'Ajuntament.

La situació de l’església es justificava per la seva centralitat. Les autoritats eclesiàstiques recomanaven sempre que s’edifiquessin en zones aïllades, en carrers amples de fàcil accés, preferentment en places, on se situava la porta principal. Per això, l’arquitecte escollí com a solar el de la petita església, un solar que s’eixamplaria amb un tros de terreny de sembradura que s’havia adquirit expressament. D’aquesta forma restaria, enfront de la façana principal, un espai de terreny que, unit a la part del carrer, donaria lloc a una plaça força original, presidida per un campanar alliberat de qualsevol suport. Salas i Ricomà, prèviament, havia vist tots els racons del poble per comprovar si l’església es podia aixecar en un altre lloc; però cap no reunia les qualitats de centricitat i capacitat com el terreny elegit. Cal tenir en compte que l’orientació de les primeres esglésies era de ponent a llevant; és a dir, tenien l’entrada a occident i la capçalera a orient.

 

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 20/07/2005

Publicació: DOGC 29/11/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1976

Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982

Inventari d'esglésies, Barcelona: Arxiu Gavin, 1980.  

VALLVERDÚ MARTÍ, Robert: L'església parroquial de Santa Maria Magdalena de La Masó.  Reus, 2012.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure des de l'exterior. A l'interior els dies de celebració

Ús i funció actual: Culte

Adreça: C/ Major, s/n

Telèfon: 977 637 255

Fax: 977 637 094

Lloc web: http://www.maso.altanet.org

Adreça electrònica: aj.maso@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.235061], [1.222764]