Sindicat Agrícola de la Masó

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Cooperatives agrícoles

Comarca: Alt Camp

Municipi: Masó, La

Adreça: C/ de la Col, 3.

Descripció:
Edifici del sindicat agrícola que consta d'una construcció aïllada de planta baixa i pis.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Cooperativa Agrícola

Estil: Noucentista

Datació: 1926

Localització: Dins del nucli urbà de La Masó

Descripció:

Edifici aïllat de planta baixa i un pis. L'estructura de la façana és simètrica. A la planta baixa hi ha quatre portes d'arc carpanell, amb les dues del mig modificades. Al primer pis hi ha un balcó corregut, centrat, i dos als costats, les portes dels quals són rectangulars. L'element més remarcable del conjunt és l'acabament que, tot i reflectir l'estructura de teulada a dos vessants, segueix una composició pròpia de línies trencades (rectes i corbes). A la part superior hi ha la data pintada del 1926 i el nom de "Sindicato-Agrícola i Caja Rural". La façana es troba arrebossada i pintada.

Notes històriques:

L'edifici fou construït l'any 1926 amb motiu de la fundació del Sindicat Agrícola de La Masó. A finals dels vuitanta del segle XX es restaurà l'edifici. L'alteració més destacable ha estat el canvi d'idioma del rètol, actualment en català.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 20/07/2005

Publicació: DOGC 29/11/2995

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

 

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Cooperativa

Adreça: C/ de la Col, 3.

Telèfon: 977 637 255

Fax: 977 637 094

Lloc web: http://www.maso.altanet.org

Adreça electrònica: aj.maso@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.234637], [1.220826]