Castell del Milà

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Alt Camp

Municipi: Milà, El

Adreça: Plaça del Castell, 3

Descripció:
Edifici de grans dimensions de planta rectangular, situat en el nucli central del poble.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Estil: Obra popular.

Datació: Segles XV - XVII

Localització: Dins del nucli urbà del Milà

Descripció:

Edifici de grans dimensions situat en el nucli central del poble, a prop de l'església parroquial. És de planta rectangular i fa cantonada. La façana principal presenta una porta d'accés adovellada, a la qual s'arriba mitjançant una escalinata paral·lela a la línia de façana. A la primera planta s'obren quatre grans finestres, i a la segona una galeria amb set arcs de mig punt i a cada extrem una finestra quadrangular. Els murs estan arrebossats. Adossada a l'edifici hi ha una petita església d'una nau, que possiblement sigui l'antiga capella de la casa. 

Notes històriques:

Aquest edifici, anomenat El Castell, sembla que es troba documentat des de l'any 1490. Hi ha un pergamí a l'Arxiu General de Protocols de Barcelona que és l'acta de possessió, en aquesta data, dels béns cedits a la seva neboda per Beatriu d'Urrea, habitant del castell del Milà. Sembla també que en aquesta casa va néixer, en el segle XVIII, el militar Pere Nolasc de Bassa i Girona. En opinió de l'historiador Morera, la vila del Milà es va originar per la donació del territori del Codony l'any 1160 al monestir de Valldaura o de Santes Creus. També comenta que Masó i Milà foren dos poblats subjectes a feus particulars, procedents sens dubte de la donació feta del territori a Ponç de Montoliu l'any 1066, alçant els descendents castells en les respectives localitats. Quan es van extingir els senyorius, el Milà corresponia a l'arquebisbe de Tarragona.

Tipus: BCIN - Monument històric. 1859-MH

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Els castells catalans. Barcelona: Rafael Dalmau, 1971.

Gran Geografia de Catalunya. Barcelona: 1982.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Civil. Habitatge

Adreça: Plaça del Castell, 3

Telèfon: 977 637 397

Fax: 977 637 839

Lloc web: http://www.mila.altanet.org

Adreça electrònica: aj.mila@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.248143], [1.206930]