Cap de la Vila

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Miravet

Adreça: A dalt de la vila

Descripció:
El Cap de la Vila és com es denomina a l'antic nucli del municipi de Miravet, que es va desenvolupar als peus del castell i al costat del riu.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Conjunt urbanístic

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: Es troba al costat sud del nucli urbà de Miravet, al peus del castell i a la vora del riu Ebre.

Descripció:

Aquest conjunt és el nucli antic de Miravet caracteritzat per carrers estrets i en pendent a causa de la seva adequació al terreny. Les cases es troben penjades damunt del curs del riu. Cal destacar alguns dels porxos que presenten els carrers, com l'antic portal que tancava la vila i que comunica el carrer del Riu amb el del Forn, així com algunes construccions com l'antiga drassana medieval i el molí Salat. Al capdamunt del nucli sobresurt l'església vella i les restes de l'antiga aljama musulmana, on hi havia hagut la mesquita. L'antic pati de la mesquita és a l'actualitat el mirador de la Sanaqueta que es caracteritza per les seves magnífiques vistes sobre el riu. En relació als carrers cal destacar el carrer Ferreries, on es ferraven els cavalls dels senyors del castell i la costa de Riago, un camí empedrat. La majoria de les construccions presenten una planta rectangular, coberta a una o doble vessant, planta baixa, dos pisos i golfes, algunes d'elles amb galeries obertes. Al carrer Riu es poden observar plaques commemoratives de la riuada de l'any 1907 i a la part superior del portal d'accés, la de la riuada de 1787, la més gran registrada a l'Ebre. 

Notes històriques:

El Cap de la Vila fa referència a l'antic nucli d'època medieval de Miravet. Posteriorment la població es va anar ampliant en direcció nord-est, al camí vers Benissanet

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 06/03/2006

Publicació: DOGC 21/06/2006

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

CARRERAS I MARTÍ, J. [coord.]: Gran enciclopedia catalana. Barcelona: Enciclopedia Catalana S. A., 2006.

FUGUET I SANS, J.: L'arquitectura dels Templers a Catalunya. Barcelona: Dalmau Ed., 1995.

VINAIXA MIRÓ, J. R.: Miravet: un poble de l'Ebre català a la fi del segle XVIII. Tarragona: Diputació de Tarragona, 1999

 

Accés: Fàcil

Condicions de visita: A l'aire lliure

Ús i funció actual: Centre històric.

Adreça: A dalt de la vila

Telèfon: 977 40 71 34

Fax: 977 40 74 55

Lloc web: http://www.miravet.altanet.org/turisme/

Adreça electrònica: aj.miravet@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.035959], [0.596279]