Casa Costa

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Miravet

Adreça: C/ Palau, 44

Descripció:
Gran casal construït a la vora del riu, al carrer Palau, entre el municipi de Miravet i el Cap de la Vila, l'antic nucli urbà

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici civil. Habitatge unifamiliar.

Estil: Obra popular

Datació: Segles XVII-XIX

Localització: Aquest edifici se situa al sud del municipi de Miravet, al carrer Palau, precedint l'accés al Cap de la Vila.

Descripció:

És un edifici entre mitgeres, de planta rectangular, amb planta baixa, primer pis i golfes. La planta baixa està formada per uns porxos d'arcs rebaixats i un portal d'arc de mig punt adovellat. Les altres plantes presenten un cos sobresortit respecte la façana de la planta baixa, sustentat  amb un embigat de fusta. Al primer pis hi ha dues finestres rectangulars amb balcons i les golfes presenten obertures quadrangulars i rectangulars de petites dimensions. Coberta de teula a doble vessant amb voladís pronunciat.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 06/03/2006

Publicació: DOGC 21/06/2006

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Condicions de visita: No es pot visitar

Ús i funció actual: Habitatge unifamiliar

Observacions:

Element immoble inclòs a l'entorn protegit del castell dins de les Normes Subsidiàries de Miravet (text refòs, febrer 2006).

 

Adreça: C/ Palau, 44

Telèfon: 977 407 134

Fax: 977 407 455

Lloc web: http://www.miravet.altanet.org/turisme

Adreça electrònica: aj.miravet@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.036465], [0.597195]