Drassanes

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Altres monuments d'arquitectura industrial

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Miravet

Adreça: A la riba de l'Ebre, sota el carrer del Riu

Descripció:
Les Drassanes de Miravet són restes de les antigues instal·lacions on, des de l'època medieval s'hi construïen els llaguts.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici industrial. Drassanes

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: Se situa a la vora del riu, al sud del nucli urbà de Miravet, sota del carrer del Riu

Descripció:

Resta una estructura rectangular adaptada a l'orografia de la roca del riu, formada per una volta apuntada on encara es poden observar restes de l'encofrat. Els murs on es sustenta la volta estan fets amb pedres desbastades disposades en fileres regulars unides amb morter de calç. El mur meridional conserva una finestra rectangular i el septentrional una antiga porta, d'arc rebaixat, actualment tapiada. Avui en dia es pot accedir a través d'unes escales des del carrer riu i a l'interior hi està instal·lada la boca i la canal d'unes de les clavegueres modernes del municipi

Notes històriques:

Són les restes conservades de les drassanes d'època medieval, on es construïen els llaguts (barques típiques de l'Ebre). Va ser l'última de les drassanes fluvials que va funcionar al riu Ebre.

 

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Condicions de visita: A l'aire lliure

Ús i funció actual: Embarcador

Adreça: A la riba de l'Ebre, sota el carrer del Riu

Telèfon: 977 407 134

Fax: 977 407 455

Lloc web: http://www.miravet.altanet.org/turisme

Adreça electrònica: infomiravet@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.036631], [0.597629]