Portalada de l'Antiga Seu de l'Aljama

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Miravet

Adreça: Plaça de la Sanaqueta

Descripció:
Restes corresponents a l'antiga aljama, que era el lloc de reunió de la comunitat musulmana de Miravet en època medieval i renaixentista.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Part d'estructura o d'edifici. Portada.

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: Les restes conservades es troben al centre del nucli antic de la vila, entre els carrers de l'Església i la plaça Sanaqueta, i adossada a l'església vella.

Descripció:

Aquesta construcció, adossada al mur nord de la sagristia de l'església vella, presenta un cos de planta irregular, on hi destaca el mur septetrional amb un arc d'arc apuntat, fet de maó, i els brancals realitzats amb carreus de diferents dimensions.

Notes històriques:

Restes relacionades amb l'antiga aljama o mesquita que es va construir al lloc on posteriorment es va bastir l'església renaixentista del segle XVI-XVII. En aquesta construcció es reunia el consell o tribunal del poble encarregat de gestionar les seves competències administratives i judicials. A l'època estava format per l'al-Qaid o alcalde, governador militar del castell; el uazir o visir, governador civil; el cadi o jutje; alfaquí, la persona encarregada d'interpretar la llei alcorànicca i un grup d'ancians escollits del poble. També servia de medersa (escola alcorànica). Cap a l'any 1535, l'aljama morisca de la vila, com a mostra de la seva conversió, va gestionar una campanya de captació de diners per a la construcció de l'esglésa renaixentista. Toi i això varen ser expulsats el 1610. Recentment l'arc conservat ha estat restaurat amb l'ajuda del Patronat de l'Església Vella. 

Titularitat: altres

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Observacions:

Element immoble inclòs a l'entorn protegit del castell dins de les Normes Subsidiàries de Miravet (text refòs, febrer 2006).

Adreça: Plaça de la Sanaqueta

Telèfon: 977 407 134 Ajuntament

Fax: 977 407 455 Ajuntament

Lloc web: http://www.miravet.altanet.org/turisme/

Adreça electrònica: aj.miravet@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.036112], [0.596075]