Torreta del Cap de la Vila

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Miravet

Adreça: Al nord-est del Cap de la Vila

Descripció:
Edifici de caràcter defensiu i de vigilància situada a l'extrem nord-est del nucli antic de Miravet. Està situat de manera estratègica sobre un espadat de la roca dominant el Cap de la Vila

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici militar. Torre de vigilància i defensa.

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: Se situa al nord-est del Cap de la Vila o nucli antic

Descripció:

Aquesta torre, bastida damunt un espadat, presenta una planta rectangular amb les quatre façanes conservades a diferents nivells i sense la coberta. Està construïda amb pedra sense treballar disposades de manera regular.

Actualment, per damunt de les restes, s'observa una plataforma metàl·lica sostinguda per un pal que serveix per què les cigonyes facin el seu niu.

Notes històriques:

Tot i que no es té documentació d'aquesta torre sembla molt probable la seva funció defensiva i de vigilància en relació al castell i al Cap de Vila.  

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 06/03/2006

Publicació: DOGC 21/06/2006

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Accés: Degut a la seva funció estratègica l'accés és difícil

Condicions de visita: Exterior a l'aire lliure.

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Al nord-est del Cap de la Vila

Telèfon: 977 407 134

Fax: 977 407 455

Lloc web: http://www.miravet.altanet.org/turisme

Adreça electrònica: aj.miravet@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.036563], [0.595523]