Cal Claro

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Priorat

Municipi: Molar, El

Adreça: C/Sant Roc, 2

Descripció:
Aquest edifici, bastit a finals del segle XIX i situat a la banda septentrional del municipi, es va construir seguint les tendències de les darreries del segle, combinades amb elements tradicionals com la presència d'un entresòl.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge.

Estil: Obra popular

Datació: 1892

Localització: Es troba a l'extrem septentrional del municipi, al costat de l'església.

Descripció:

Aquest edifici està format per una façana amb tres portes a la planta baixa, un entresòl amb un balcó, un primer pis amb quatre balcons i les goles amb tres finestres. Destaca la porta principal de mig punt amb un forjat on es pot veure la data 1892 i les lletres "G R". La construcció està feta amb paredat, part de maó, arrebossat i pintat i presenta una coberta de teulada a doble vessant. 

Notes històriques:

La denominació de "Cal Claro" sembla està constatada des dels orígens del poble, com ho testimonia la casa conservada al nucli urbà antic de nom Cal Claro Vell, en contraposició a la nova construcció. Aquest edifici fou bastit a finals del segle XIX, molt a prop de la casa mare, en un moment que el municipi, a causa de la fil·loxera, començava un període de davallada econòmica. Aquesta construcció presenta la característica d'haver ésser edificat segons les últimes tendències a les darreries del segles, però mantenint elements constructius tradicionals, com la presència d'un entresòl. 

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 25/11/2010

Publicació: DOGC 23/09/2011

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure des de l'exterior

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/Sant Roc, 2

Telèfon: 977 82 51 27

Fax: 977 82 52 00

Lloc web: http://www.molar.altanet.org

Adreça electrònica: aj.molar@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.164524], [0.705430]