Casa Senyorial

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Mont-ral

Adreça: C/ Major, l'Aixàviga

Descripció:
Possible antic Casal dels Comtes de Prades.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: Dins del nucli urbà de l'Aixàviga, depenent de Mont-ral.

Descripció:

La casa es troba situada al carrer principal del nucli. Es tracta d'un edifici de grans dimensions que ocupa bona part del carrer. És format per planta baixa, pis i golfes. La façana principal té com a elements remarcables la porta d'accés, d'arc de mig punt amb dovelles de pedra, dues finestres rectangulars amb motllures i una finestra petita d'arc de mig punt. L'edifici es corona amb un ràfec sostingut per petites cartel·les. A la façana posterior hi ha contraforts.

Notes històriques:

L'origen d'aquesta casa es pot situar en l'època medieval, moment de formació del nucli de l'Aixàviga. És probable que hagués estat lloc de residència dels comtes de Prades.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 21/06/2004

Publicació: DOGC 29/09/2004

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

Catalunya Romànica. Vol. XXI.  Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ Major, l'Aixàviga

Telèfon: 977 760 149 (ajuntament)

Fax: 977 760 044 (ajuntament)

Lloc web: http://www.mont-ral.altanet.org

Adreça electrònica: aj.montral@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.273834], [1.083509]