Església de Sant Pere ad Víncula

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Alt Camp

Municipi: Mont-ral

Adreça: Part més alta del nucli urbà

Descripció:
Església parroquial de Mont-ral.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església

Estil: Romànic, barroc, gòtic

Datació: Segles XII - XIII / XVIII

Localització: A la part més alta del nucli urbà de Mont-ral.

Descripció:

L'església parroquial de Mont-Ral es troba situada a la part més elevada del nucli. El conjunt actual presenta elements constructius pertanyents a diverses èpoques. La seva construcció es va començar en el segle XII. Inicialment era d'una sola nau, coberta amb volta de canó, lleugerament apuntada, i capçada a llevant per un absis semicircular obert a la nau per dos plecs apuntats.

Aquesta estructura, molt simple, va ser alterada al llarg del temps amb l'obertura a migdia, al costat de la porta d'accés, de dues capelles laterals, i al sector nord, d'una sagristia quadrada amb accés des del presbiteri, un espai que conforma la base del campanar, de planta quadrada amb un prisma octogonal, i una capella gòtica amb volta de creueria. En el tram de la nau on s'obren les capelles laterals i la base del campanar hi ha disposats tres arcs torals.

A la façana de migdia se situa la porta romànica d'accés, sobresortida del pla de la façana, amb tres arquivoltes amb degradació i una cornisa hortizontal en forma de guadapols. També en aquest costat de la nau hi ha dos contraforts per ajudar a contrarestar l'empenta de la volta; foren bastits perquè es pensava que perillava l'estabilitat de la volta i també per la proximitat del fort desnivell del terreny.

La coberta general de l'edifici és a dues aigües i engloba totes les capelles que sobresurten del volum de la nau. El mur de ponent s'enlaira una mica per sobre d'aquesta teulada i en el seu eix s'obre una finestra de doble esqueixada i arc de mig punt. També l'absis té el seu eix lleugerament desviat cap al nord respecte a la nau, una finestra, en forma d'espitllera, actualment tapiada per l'interior de la nau. L'aparell de les parts romàniques de l'edifici és format per peces rectangulars ben escairades i treballades disposades en filades horitzontals i d'amplades diferents. Els carreus són lligats amb argamassa rústega, tant a l'interior i a l'exterior dels murs com de les voltes.

L'obra original ha de datar-se al final del segle XII o a principis del segle XIII. La major part de les reformes de la nau, com també les capelles laterals del sector sud, la sagristia i el campanar, són del segle XVIII, moment de crèixement demogràfic i econòmic del poble.

Notes històriques:

L'origen d'aquesta construcció es pot situar en el segle XII (1194), període del qual es conserven l'absis, la portalada i la base del campanar. Al llarg del temps s'hi han efectuat diverses obres d'ampliació i reforma. La més important es va realitzar durant el segle XVIII, període en què es reconstruí la part superior del campanar.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 21/06/2004

Publicació: DOGC 29/09/2004

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Els castells catalans. Barcelona: Rafael Dalmau, 1971. Buron, V.

Esglésies romàniques catalanes. Barcelona: 1977.

Gran Enciclopèdia Catalana, Barcelona: Fund. Encilopèdia Catalana, 1977.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya,. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

Inventari d'esglésies. Barcelona: Arxiu Gavin, 1980.

Catalunya romànica. Volum XXI. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Concertada

Ús i funció actual: Culte. Parròquia

Adreça: Part més alta del nucli urbà

Telèfon: 977 760 149 (ajuntament)

Fax: 977 760 044 (ajuntament)

Lloc web: http://www.mont-ral.altanet.org

Adreça electrònica: aj.montral@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.287318], [1.097975]