Barraques de pedra seca

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Baix Camp

Municipi: Mont-roig del Camp i Miami

Adreça: Carrer Major, 2

Descripció:
Al municipi hi ha més d'un centenar de barraques de pedra seca catalogades. Aquestes construccions, fetes pels pagesos més especialitzats, presenten un bon estat de conservació i una notable diversitat d'estils i formes.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Cabanes de pedra

Estil: Obra popular

Datació: S. XIX-XX

Localització: Diversos punts del terme

Descripció:

Aquest conjunt de barraques constitueixen un ampli ventall de construccions. Es feia servir la tècnica de superposició i travades successives sense emprar material d'unió. Al municipi de Mont-roig n'hi ha un total de 107 inventariades en bon estat de conservació. Tenen la porta orientada al sud per aprofitar el Sol i evitar el fort vent de serè. A l'interior hi ha petites cavitats per guardar frescos l'aigua i el vi. Altres armaris se situaven a mitja alçada per protegir el menjar.

Notes històriques:

Construccions tradicionals fetes pels pagesos al llarg de la història. Per conèixer les barraques de pedra seca hi ha un itinerari fàcil de seguir que permet gaudir del paisatge i d'onze barraques de mèrit.

Tipus: BCIL

Disposició: Acord Ple Ajuntament

Data disposició: 28/05/2008

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ARTIGAS, R., BARGALLÓ, E., CAMPS, A., GIRONÈS, J., PASCUAL, J., ROM, M., TRIUS, J., Barraques de Pedra Seca a Mont-Roig del Camp, Cossetània Edicions, Valls, 2007.

 

Accés: Mitjà

Condicions de visita: Itinerari de barraques

Ús i funció actual: Itinerari museístic

Adreça: Carrer Major, 2

Telèfon: 977 81 09 78

Fax: 977 17 95 45

Lloc web: http://www.pedrasecamont-roig.com/

Adreça electrònica: info@pedrasecamont-roig.com

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.083423], [0.952190]