Conjunt Històric de Montblanc

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Montblanc

Adreça: Pça. Major i voltants

Descripció:
El conjunt històric de Montblanc té el seu origen en el segle XII, si bé el seu període d'esplendor l'hem de situar en el segle XIV, moment en què s'edificaren importants edificis i s'hi van celebrar diverses Corts Generals Catalanes.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Conjunt històric.

Datació: Segles XII-XIV.

Localització: Nucli històric de la vila de Montblanc.

Descripció:

Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, també comprèn els agregats de Rojals, Lilla, La Guàrdia dels Prats i Prenafeta. L'Origen de Montblanc es remunten al segle XII quan Pere Berenguer de Vilafranca va començar a repoblar aquesta zona a instàncies del comte de Barcelona Ramon Berenguer IV. Aquest primer nucli es va anomenar Duesaigües i es situava a la confluència del riu Francolí i Anguera. Cinc anys més tard el comte va canviar el nom a la població i es va passar a dir Vila-Salva. El 1163, Alfons I, va ordenà el trasllat de la vila al tossal avui conegut com a Pla de Santa Maria i es va anomenar Montblanc.

Notes històriques:

L'origen de Montblanc l'hem de situar en un altra ubicació diferent a l'actual. Aquesta correspon al conegut com poble de Duesaigües, que va ser repoblat per Pere Berenguer de Vilafranca per ordre del comte Ramon Berenguer IV. En el segle XII (1155) s’hi va afegir la vegueria i la batllia del lloc i s’ordenà un altre nom, Vila-Salva. Aquest mateix any es va donar la carta de poblament, però el 1163, el rei Algons I, el Cast, va atorgar una altra carta de poblament i va ordenà els trasllat del seus habitants al tossal del Pla de Santa Bàrbara, l'actual ubicació, que passà a denominar-se Montblanc. La vila estava sota domini reial i fou infeudada en diverses ocasions. Destaca la gran comunitat jueva que hi residia que va encarregar la construcció de dues sinagogues. L’època d’esplendor va ser el segle XIV quan es van edificar diverses construccions i se celebraren diverses Corts Generals Catalanes.

Les restes de l'antiga vila medieval, la de Duesaigües, fou documentada a la partida dels Molins de la Vila. Amb motiu de la construcció de la variant de la carretera N-240 es va fer una intervenció arqueològica, l'any 1999, que va treure a la llum les restes d'un assentament prehistòric i també les del primer poble medieval, posteriorment traslladat a l'actual ubicació de la vila medieval de Montblanc.

Tipus: BCIN, Conjunt històric.

Disposició: Decret.

Data disposició: 26/12/1947

Publicació: BOE 11/01/1948

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

BADIA, F. 1992, Guia Turística de Montblanc, Montblanc.

BOLÒS, J., PORTA, J.M. i RAMOS, M.Ll.: “Vila de Montblanc”, Catalunya Romànica. El Tarragonès, El Baix Camp, L’Alt Camp, El Priorat i La Conca de Barberà, vol.XXI, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1995, p.490-491.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Nucli urbà.

Adreça: Pça. Major i voltants

Telèfon: 977 860 009 - 977 860 012 (Ajuntament)

Fax: 977 862 802 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.montblancmedieval.cat/coneix/historia

Adreça electrònica: info@montblanc.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.377577], [1.161005]