Jaciment Abric de la Baridana II

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Zones arqueològiques, Prehistòric

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Montblanc

Adreça: Barranc del Pirro o de la Baridana

Descripció:
El jaciment conegut com Abric de la Baridana II conserva un element pintat d'estil abstracte que forma part del conjunt de l'Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica catalogat com a Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO l'any 1998.

Tipus monument: Abric amb pintures rupestres.

Estil: Representacions esquemàtico-abstractes.

Datació: Edat del Bronze i Edat Mitja.

Localització: Aquest jaciment i el denominat Baridana I es troben en la zona més al nord del barranc del Pirro, en una cinglera de calcàries, a la vora del camí que va de Rojals als Cogullons.

Descripció:

L'abric on es troben aquestes pintures rupestres és un tall natural a la roca que té poca protecció en la part superior. En la zona ceçada de 2,5 m, hi ha una inscripció en lletres gòtiques datada en el segle XV. Per sota d'aquesta inscripció medieval es conserva l'única representació de pintura rupestre, que correspon a un element d’estil abstracte de color vermell que correspon a un cercle amb un punt al centre i un traç curvilini.

Notes històriques:

La primera documentació on trobem alguna referència sobre aquestes pintures és un manuscrit inèdit de F. Torres datat el 1830. Aquesta cita parla de la inscripció en cal·ligrafia gòtica que aquest autor va estar consultant amb l’epigrafista alemanys E. Hübner. El 1929, J. Iglesias i S. Vilaseca estudiaran l’inscripció gòtica, datant-les el segle XV i fent la transcripció: “molt i dar e poc saber”.  L’any 1944, S. Vilaseca publicarà aquestes pintures conjuntament amb les conservades a l’abric de la Baridana I. Posteriorment, tot i que aquest mateix autor continuarà publicant altres volums sobre l’art rupestre, aquestes pintura no s’hi mencionaran. Els últims estudis portats a terme són de l’any 1983 de R. Viñas, A. Alonso i E. Sarria,

Tipus: Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica.

Disposició: Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998. Núm. Registre Bic: R-I-55-0332.

Data disposició: 25/06/1985.

Publicació: DOGC 1807 d'11/10/1993 i BOE 29/06/1985.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Dolent.

Bibliografia:

AAVV. 1994: "Abric de la Baridana II", Corpus de Pintures Rupestres. Àrea central i meridional, Barcelona, Generalitat de Catalunya.

IGLESIAS, J.; SANTASUSAGNA, J. 1960: Les muntanyes de Prades, el Montsant i Serra de la Llena: guia monografia precedida d'un esbós monogràfic, Barcelona, Rafael Dalmau Editors, Associació Excursionista de Reus, p.846.

VILASECA ANGUERA, S. 1944: "as pinturas rupestres naturalistas y esquemàticas de Mas del Llort", Archivo Español de Arqueología, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Departamento de Historia Antigua i Arqueología, Centro de Estudios Históricos, p. 301-324.

VIÑAS, R . A 2005: Montblanc. Muntanyes de Prades, Barcelona, Museu d'Arqueologia de Catalunya.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic.

Observacions:

Patrimoni Mundial. Inscrit en la llista de Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO (Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica). Any 1998.

Adreça: Barranc del Pirro o de la Baridana

Telèfon: 977 860 009 - 977 860 012 (Ajuntament)

Fax: 977 862 802 (Ajuntament)

Lloc web: http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem.6a2dec9a300f68a8cd0181dfb0c0e1a0/?vgnextoid=6cd75356066b0110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6cd75356066b0110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Adreça electrònica: info@montblanc.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.334967], [1.093750]