Jaciment Arqueològic Portell de les Lletres

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Zones arqueològiques, Prehistòric

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Montblanc

Adreça: Barranc del Llort

Descripció:
Conjunt de pintures rupestres localitzades en una paret del Barranc de Llort format per 18 figures caracteritzades per un traç simple d'estil esquemàtic i abstracte. Formen part del conjunt de l'Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica catalogat com a Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO l'any 1998.

Tipus monument: Abric amb pintures rupestres.

Estil: Representacions esquemàtico-abstractes.

Datació: Edat del Bronze.

Localització: Situat al marge esquerra del barranc del Llort, al nord del poble de Rojals, en un tall de 10 m d'altura, a aproximadament 80 m del fons d'un torrent i a 200 m aigües avall del Mas d'en Llort.

Descripció:

En aquest abric es conserva un conjunt de pintures rupestres d’estil esquemàtic format per 17 figures, de color vermell castany i amb un traç molt uniforme que permet classificar-les dins d’un mateix grup. Entre els motius es poden identificar dos antropomorfs, localitzats molt a prop, dos de restes i barres, quatre restes, una el·lipse, tres semicercles i un cercle radiat, tres elements corbats i altres tres motius indeterminats.

Notes històriques:

La primera notícia sobre aquest monument es documenta el 1830 a la memòria de la Real Academia de la Historia realitzada per F. Torres qui ho identifica com un conjunt de gravats en lloc de pictòric. Posteriorment E. Hübner, va publicar el volum Monumenta Linguae Ibericae on es recollia la referència errada de Torres i on també ampliada les dades disponibles. L’any 1943, el jaciment fou redescobert per S. Vilaseca qui constatà que el conjunt no ho conformaven gravats sinó pintures i a més aquestes estaven disposades en sentit contrari a com s’havien descrit anteriorment.

Tipus: Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica.

Disposició: Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998. Núm. Registre Bic: R-I-55-0342.

Data disposició: 25/06/1985.

Publicació: DOGC 1807 d'11/10/1993 i BOE 29/06/1985.

Titularitat: altres

Estat de conservació: Dolent.

Bibliografia:

ALONSO TEJADA, A.; SARRIA BOSCOVICH, E.; VIÑAS VALLVERDÚ, R.: La pintura rupestre en Catalunya. Barcelona. 1983.

VVAA: "El portell de les Lletres". A: Corpus de Pintures Rupestres. Àrea central i meridional. Barcelona. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. 1994.

TORRES AMAT, F.: Apéndice a la memoria sobre algunas antigüedades de la ciudad de Égara no conocidas: manuscrito a la Real Academia de Historia. 1830.

VILASECA ANGUERA, S.: "Las pinturas rupestres naturalistas y esquemáticas de Mas d'en Llort en Rojals (província de Tarragona)". A: Archivo Español de Arqueología. 1944, p.301-324.

VIÑAS, R .: Montblanc. Muntanyes de Prades. Barcelona. Museu d'Arqueologia de Catalunya. 2005.

Accés: Difícil.

Ús i funció actual: Zona arqueològica.

Observacions:

Patrimoni Mundial. Inscrit en la llista de Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO (Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica). Any 1998.

Adreça: Barranc del Llort

Telèfon: 977 860 009 - 977 860 012 (Ajuntament)

Fax: 977 862 802 (Ajuntament)

Lloc web: http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem.6a2dec9a300f68a8cd0181dfb0c0e1a0/?vgnextoid=a4b75356066b0110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a4b75356066b0110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Adreça electrònica: info@montblanc.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.353019], [1.111998]