Jaciment Cova de les Creus

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Zones arqueològiques, Prehistòric

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Montblanc

Adreça: Barranc de les Escometes

Descripció:
Conjunt de pintures rupestres localitzades en aquest abric, conegut com Cova de les Creus, format per cinc elements d'estil esquemàtic i abstracte. Formen part del conjunt de l'Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica catalogat com a Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO l'any 1998.

Tipus monument: Abric amb pintures rupestres.

Estil: Representacions esquemàtico-abstractes.

Datació: Edat del Bronze.

Localització: Aquest abric, orientat al sud, es troba a les proximitats de la Bartra, al marge dret del barranc de les Escometes.

Descripció:

En aquest cas s’han pogut identificar un total de 5 motius: un antropomorf, un altre en forma de phi, una digitació, restes pictòriques i un motiu en forma d’àncora.

Notes històriques:

Aquest jaciment i el de Mas d’en Carles van ser descoberts l’any 1927 per J. Iglesias, acadèmic bibliotecari de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona i col·laborador habitual de S. Vilaseca. Els dos autors van portar a terme una investigació conjunta sobre aquestes pintures uns anys més tard. Tot i que varen publicà algunes notes i referències posteriorment, no va ser fins el 1983 quan es va reprendre el seu estudi per part de Ramon Viñas, Elisa Sarria i Anna Alonso.

Tipus: Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica.

Disposició: Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998. Núm. Registre Bic: R-I-55-0338.

Data disposició: 25/06/1985.

Publicació: DOGC 1807 d'11/10/1993 i BOE 29/06/1985.

Titularitat: publica

Bibliografia:

ALONSO TEJADA, A.; SARRIA BOSCOVICH, E.; VIÑAS VALLVERDÚ, R.: La pintura rupestre en Catalunya. Barcelona. 1983.

AAVV: "Cova de les Creus". A: Corpus de Pintures Rupestres. Àrea central i meridional. Barcelona.Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. 1994.

BREUIL, H.: Les peintures rupestres schématiques de la peninsule Ibérique. París. Lagny. 1933, p. 80-81.

IGLESIAS, J. & SANTASUSAGNA, J.: Les muntanyes de Prades, el Montsant i Serra de la Llena: guia monografia precedida d'un esbós monogràfic. Barcelona. Rafael Dalmau Editors & Associació Excursionista de Reus. 1960, p. 846.

VILASECA ANGUERA, S.: "Exploració prehistòrica de l'alta conca del Brugent II. La Cova del Buldó". A: Revista del Centre de Lectura de Reus. Reus. Centre de Lectura de Reus. 1929.

VIÑAS, R.: Montblanc. Muntanyes de Prades. Barcelona. Museu d'Arqueologia de Catalunya. 2005.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic.

Observacions:

Patrimoni Mundial. Inscrit en la llista de Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO (Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica). Any 1998.

Adreça: Barranc de les Escometes

Telèfon: 977 860 009 - 977 860 012 (Ajuntament)

Fax: 977 862 802 (Ajuntament)

Lloc web: http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem.6a2dec9a300f68a8cd0181dfb0c0e1a0/?vgnextoid=6a08f4a3876b0110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6a08f4a3876b0110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Adreça electrònica: info@montblanc.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.323943], [1.096142]