Jaciment Mas d'en Llort

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Patrimoni mundial

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Montblanc

Adreça: Barranc del Llort

Descripció:
Conjunt format per 10 representacions d'art rupestre catalogats com a Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO (Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica) l'any 1998. Aquest jaciment prehistòric està situat a prop del Mas d'en Llort, en el barranc del Llort. Es tracta d'un conjunt de 10 motius d'art rupestre documentats en les concavitats de la roca, que pertanyen al grup de les representacions naturistes de l'art "llevantí", incloses en l'inventari del Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO l'any 1998.

Tipus monument: Abric amb pintures rupestres.

Estil: Llevantí naturalista.

Datació: Neolític - Edat del Bronze.

Localització: Balma situada prop del mas d'en Llort, al nord de Rojals, en el marge esquerre d'un gran tallat que forma, en alguns punts, petites concavitats poc profundes. Són a 80 metres del fons del barranc, per on passa un torrent.

Descripció:

En aquest jaciment els motius són de color vermell castany, amb variacions ataronjades, i són d’estil naturalista i s’emmarquen dins de l’art llevantí. S’han identificat un total de 10 motius. Tres són representacions humanes: un arquer del que només es conserva la part superior, una segona que podria correspondre a una figura femenina i la tercera, molt incompleta. També s’hi representen figures d’animals, tres caprins i una cérvola o cabra i, finalment, altres elements com unes barres o un traç corbat.

Notes històriques:

Aquestes pintures es van descobrir el 1943, el mateix any que es van localitzar les del Portell de les Lletres per S. Vilaseca.

Tipus: Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica.

Disposició: Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998. Núm. Registre Bic: R-I-55-0341.

Data disposició: 25/06/1985.

Publicació: DOGC 1807 d'11/10/1993 i BOE 29/06/1985.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Regular.

Bibliografia:

ALONSO TEJADA, A.: "Aportaciones al estudio de Mas del Llort, Rojals (Tarragona)". A: Caesaraugusta. Saragossa. Institución Fernando el Católico. 1979, p.101-105.

BAYONA, V.; CONTIJOCH, J. M.: "Mas d'en Llort". A: Els masos de Rojals. Montblanc. Centre d'Estudis de la Conca de Barberà. 1997, p.78-79.

BELTRAN , A.: "Avance del estudio de las pinturas rupestres levantinas de la provincia de Tarragona: estado de la cuestión". A: Boletín Arqueológico de Tarragona. Miscelánea Sánchez-Real. Tarragona. Real Sociedad Arqueológica Tarraconense. 1968.

IGLESIAS, J. & SANTASUSAGNA, J.: Les muntanyes de Prades, el Montsant i Serra la Llena: guia monografia precedida d'un esbós monogràfic. Barcelona. Rafael Dalmau Editors & Associació Excursionista de Reus. 1960, p.846.

VILASECA ANGUERA, S.: "Nuevas pinturas rupestres naturalistas en el barranco del Llort (Rojals)". A: Noticiario de la Asociación Excursionista de Reus. Reus. 1950, p. 81-82.

VILASECA ANGUERA, S. "Las pinturas rupestres naturalistas y esquemáticas de Mas d'en Llort en Rojals (província de Tarragona)". A: Archivo Español de Arqueología. 1944, p. 301-324.

VIÑAS, R.: Montblanc. Muntanyes de Prades. Barcelona. Museu d'Arqueologia de Catalunya. 2005.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic.

Observacions:

Patrimoni Mundial. Inscrit en la llista de Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO (Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica). Any 1998.

Adreça: Barranc del Llort

Telèfon: 977 860 009 - 977 860 012 (Ajuntament)

Fax: 977 862 802 (Ajuntament)

Lloc web: http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem.6a2dec9a300f68a8cd0181dfb0c0e1a0/?vgnextoid=1db75356066b0110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1db75356066b0110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Adreça electrònica: info@montblanc.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.352933], [1.111954]